Promieniowanie gamma prezentacja multimedialna

Pobierz

Promieniowanie .. Jest to bardzo przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne o długość fali mniejszej od 10-10 m.. Praca z klasą (20 minut) Omówiony zostaje rozpad α, β oraz γ.. Fale gamma powstają również w wyniku anihilacji elektronów ujemnych i pozytonów, a także z rozpadu mezonów, stąd ich obecność w promieniowaniu kosmicznym.Promieniowanie gamma ( ) jest promieniowaniem naturalnym, emitowane przez pierwiastki (izotopy promieniotwórcze) takie jak, np. rad.. γ. to fala elektromagnetyczna - strumień wysokoenergetycznych kwantów.. beta minus towarzyszy promieniowanie gamma oraz dla niektórychjąderemisja protonówlub neutronów.wysy³aj¹ energiê w postaci promieniowania jonizuj¹cego, które mo¿e przybieraæ postaæ cz¹stek alfa (α), czyli j¹der helu 4He, cz¹stek beta (β), czyli elektronów lub fotonów gamma (γ).. Ma wiele zastosowań i dzisiejsza medycyna miałaby bardzo trudno bez możliwości wykorzystywania tych fal.. Zapisz równanie przemiany β-dla izotopu 210 82 Po 3.Emisja promieniowania gamma; Budowa detektora scyntylacyjnego; Kalibracja spektrometru gamma; Pomiar prom.. Promieniowanie gamma to promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo Celem umowy jest wspieranie badań astronomicznych w Chile,.. Zapisz równanie przemiany α dla izotopu 226 88 Ra 2.. Fale gamma powstają również w wyniku anihilacji elektronów ujemnych i pozytonów, a także z rozpadu mezonów, stąd ich obecność w promieniowaniu kosmicznym.Promieniowanie gamma jest, wysyłane przez jądra pierwiastków promieniotwórczych..

Promieniowanie gamma zastosowanie.

mutacja, DNA, promieniowanie gamma, biologiczny równoważnik dawki, promieniowanie neutronowe, lipidy .. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie - w wyniku zderzeń elektronów z elektronami powłok wewnętrznych lub ich rozpraszaniu w polu jąder atomu.. yły to aparaty terapeutyczne, które wykorzystywały do leczenia promieniowanie gamma.. wzorcowych izotopów promieniotwórczych; -prezentacja multimedialna składająca się z dwóch części: Wstęp teoretyczny (prezentujący treści pro-Promieniowanie rentgenowskie Promieniowanie rentgenowskie Promieniowanie rentgenowskie jest wytwarzane w lampie rentgenowskiej, która jest bańką szklaną, w którą wmontowano dwie elektrody, z których anoda, zwana antykatodą, wykonana jest np. z wolframu i ma kształt umożliwiający wydostanie się promieniowania na zewnątrz.Jak tłumaczyć «promieniowanie gamma prezentacja - gamma radiation presentation» Add an external link to your content for free.. Fale elektromagnetyczne Fale radiowe Fale radiowe wykorzystywane są w -komunikacji .. Odtwarzanie treści multimedialnych.. β, gdy powstające jądro jest w stanie wzbudzonym.. Po każdym rozpadzie 1 - 2 uczniów rozwiązuje określone przykłady przy tablicy, np. 1..

Promieniowanie alfa, beta, gamma.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Pod wpływem promieniowania jonizującego tworzą się między innymi wolne rodniki i zmniejsza się o 20-60% zawartość witamin A, B1,C i E. Urszula Kondraciuk, Grzegorz Witkowski informatyka + 2Promieniowanie Gamma to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.. wzorcowych izotopów promieniotwórczych; Pomiar prom.. Prezentacja programu PowerPoint Author:Promieniowanie alfa Treść zweryfikowana i sprawdzona Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Emisja i absorpcja promieniowania rentgenowskiego Wyznaczenie rozkładu form chemicznych siarki w tkance nowotworu prostaty Wyróżniony doktorat: J. Czapla 2013 Promieniowanie synchrotronowe Rentgenowska rezonansowa spektroskopia emisyjna (RXES) J. Sa, J. Czapla-Masztafiak, E.. Jest to bardzo przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne o długość fali mniejszej od 10-10 m. Tłumaczprezentacja multimedialna ; prezentacja typu TED .. 0841 Jak można wyjaśnić krótkofalową granicę widma promieniowania rentgenowskiego i jej zależność od napięcia zasilania lampy?.

Promieniowanie gamma towarzyszy zwykle emisji cząstek .

Andrzej Majkowski.. Promieniowanie to, któremu poświêcona jest czêśæ 2 naszej broszury, mo¿e wywo³ywaæ efekty dobro-czynne lub szkodliwe dla zdrowia.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1i jej podziału (prezentacja multimedialna - Promieniotwórczość).. informatyka +.. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali.. W późniejszych latach wprowadzono do radioterapii "bomby" kobaltowe.. Lipiec, W.. Jądro wzbudzone - niestabilne przechodzi do stanu podstawowego - stabilnego, emitując przy tym kwant energii.Promieniowanie gamma - wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.. Urszula Kondraciuk, Grzegorz Witkowski informatyka + * PROGRAM WYKŁADU Definicja promieniotwórczości Trochę historii Promieniowanie alfa, beta i gamma Rozpad alfa Rozpad .Promieniowanie rentgenowskie od 30 PHz do 60 EHz 10 nm do 5 pm od 124 eV do 250 keV Promieniowanie gamma powyżej 60 EHz poniżej 5 pm powyżej 250 keV..

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja.

Kwiatek, et al., The use of Resonant X-ray EmissionTreści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1 Promieniowanie alfa, beta, gamma.. Niezwykłe teleskopy, które mają nam pokazać kosmos najwyższych energii.. Obecnie rzadko stosowane w radioterapii.. 8Promieniowanie Gamma.odp • Prezentacja charakteryzująca promieniowanie Gamma i jego zastosowanie, a także bogata bibliografia.. Jak już doskonale wiecie nauka na pamięć nie jest najlepszym sposobem, żeby raz a .MOŻLIWE PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ SKAŻENIEM RADIOAKTYWNYM WYBUCH JĄDROWY Prezentacja programu PowerPoint CZYNNIKI RAŻENIA WYBUCHU JĄDROWEGO Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint FALA UDERZENIOWA PROMIENIOWANIE CIEPLNE PROMIENIOWANIE PRZENIKLIWE PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY ZNAKI OSTRZEGAJĄCE PRZED PROMIENIOWANIEM RADIOAKTYWNYM PRZYKŁADY KORZYSTNEGO WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA Prezentacja programu PowerPoint .Promieniowanie γ.. Dowiedz się jak ma wyglądać CTA - ogromne międzynarodow.Promieniowanie gamma jest, wysyłane przez jądra pierwiastków promieniotwórczych.. St. Konarskiego, Wrocław prezentacje multimedialne nt.: Biologiczne skutki promieniowania jonizującego na poziomie molekularnym Promienie X III Liceum Ogólnokształcące, Zamość prezentacje multimedialne nt.:Technika leczenia zmian nowotworowych za pomocą wiązki promieniowania gamma lub elektronów.. Duża emisja promieniowania rentgenowskiego z Galaktyki.Promieniotwórczość naturalna powstaje na drodze rozpadów jąder atomowych naturalnych pierwiastków radioaktywnych obecnych w glebie, skałach, powietrzu i wodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt