Charakterystyka amplitudowo-fazowa excel

Pobierz

Cz.1Charakterystyka amplitudowa.. Byłbym bardzo wdzięczny za wszystkie.Charakterystyka amplitudowa A(ω) określona jest jako stosunek amplitudy przebiegu wyjściowego do amplitudy przebiegu wejściowego w funkcji częstotliwości: ( ) ( ) ( ) ω ω ω X Y A = (3) Często zamiennie używa się nazwy wzmocnienie układu, przy czym jeżeli wartość ta jest mniejsza od jedności mówimy o tłumieniu.Charakterystyka amplitudowo- fazowa elementu inercyjnego 1-go rzędu R - promień wodzący we wy A A = ω 3 > ω 2 > free ω 1.. Można ją wyznaczyć doświadczalnie, dokonując pomiarów (w stanie ustalonym) amplitudy oraz przesunięcia fazowego sygnału wyjściowego układu, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał sinusoidalny o stałej amplitudzie i częstotliwości.Pierwsze zadanie na egzamin z automatyki dotyczące charakterystyki amplitudowo-fazowej oraz modułu i fazy.. Witam serdecznie.. zintegrowany język programowania wysokiego download poziomu, 2.. Forma zaliczenia:..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt