Działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych amazonii

Pobierz

Opisz gospodarcze wykorzystanie Amazonii.. 6 i 7 str. 55 oraz ćw.. Jestem do Waszej dyspozycji na grupie.przedstawia działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii omawia skutki zanikania kultur pierwotnych na przykładzie Ameryki Północnej i Ameryki PołudniowejZnasz środowisko przyrodnicze Amazonii Znasz powody wieloletniej, intensywnej eksploatacji gospodarczej Amazonii .. zróżnicowania ludności Ameryki Znasz sytuację rdzennej ludności Ameryki Znasz czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce .. Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii .działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.. Zadanie domowe: Słupno, 26.02.20121 r. Temat: Ludność Ameryki Północnej i Południowej.Wymień florę i faunę Amazonii.. W dalszej kolejności wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.w ogólnej liczbie ludności państw Ameryki na podstawie mapy tematycznej from ENGLISH 150 at Harvard University.. Zaostrzenie kar za nielegalną wycinkę drzew w Amazonii.. Kształcenie miejscowych rolników dla zwiększenia efektywności produkcji, co zmniejszyłoby potrzebę tworzenia nowych pól uprawnych.Robienie w perełkach przyrodniczych różnych form ochrony przyrody takich jak parki narodowe i rezerwaty przyrody.. Swoje propozycje zatytułowane swoim imieniem i nazwiskiem, prześlijcie mi na adres ..

Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.

Na podstawie filmu: Dzika Amazonia -24) Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.. Tworzenie w najcenniejszych przyrodniczo miejscach różnych form ochrony przyrody (np. parków narodowych i rezerwatów przyrody), które uniemożliwią niszczenie walorów przyrodniczych;Robienie w perełkach przyrodniczych różnych form ochrony przyrody takich jak parki narodowe i rezerwaty przyrody.. 2, Klimat Amazonii (opady - ilość, deszcze zenitalne, temperatury, amplitudy temperatur roczne i dzienne, pory roku).. nisz, jakie są negatywne następstwa tej działalności.. 25) Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki.. Zasady się nie zmieniają.. Nadal za każdy level do odzyskania jest 10% sił witalnych.. Dowiesz się, dlaczego ten region jest nazywany zielonymi płucami Ziemi.. Nowa Era.. 2.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amozoni daje naj i najwięcej punktówJakie działania człowieka mają na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii?. 3.Nie hałasuj w lesie .. i nie smieć .;P.. Myslę że pomogłam .. a to zadanie?Wykonajcie w zeszycie zadania, które wam prześlę na grupę w komunikatorze Messenger (2 zadania)..

Przykładowe działania, mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii: 1.

Po wykonaniu poleceń proszę zawsze odsyłać na adres e-mail: .. Wskażesz powody wieloletniej intensywnej eksploata.. Zdjęcia/skany wysyłajcie na adres: do 13.04.2020 Pozdrawiam Was.. 26) Wyjaśnij, jakie są przyczyny zróżnicowania etnicznego ludności obu Ameryk.. cji gospodarczej Amazonii.. Cele lekcji: Poznasz środowisko przyrodnicze Amazonii.. Poznawanie Amazonii rozpocznij od odszukania w dostępnych Ci źródłach położenia Amazonii, a następnie przeczytaj uważnie temat w podręczniku na stronie 116 - 121.. Zadanie do pracy samodzielnej: Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.. Wyjaś.. Tworzenie w najcenniejszych przyrodniczo miejscach różnych form ochrony przyrody, np. parków narodowych i rezerwatów przyrody.. Wymień następstwa wylesiania Amazonii.. Wykonaj kartę pracy.. 3.na rozwój gospodarczy Brazylii z drugiej natomiast postępujące zagospodarowanie Amazonii powoduje ogromne straty ekologiczne.. Kształcenie miejscowych rolników dla zwiększenia efektywności produkcji, co zmniejszyłoby potrzebę tworzenia nowych pól uprawnych.Lekcja: W Amazonii.. Tym razem czekają na Was zadania, których nie udało nam się skończyć na lekcji.• przedstawia działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii • omawia skutki zanikania kultur pierwotnych na przykładzie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej opisuje problemy ludności amsach na podstawie materiałów źródłowych wykazuje zależność między ukształtowaniem powierzchni,przedstawia działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii omawia skutki zanikania kultur pierwotnych na przykładzie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej opisuje problemy ludności mieszkających w slumsachna wykazuje zależność między ukształtowaniem powierzchni,1.Zbierać śmieci w takich miejcach np.las,łąka,pola i tam gdzie zyja zwierzeta..

Zadanie domowe: Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.

27) Przedstaw przyczyny zaniku kultury rdzennych mieszkańców w wielunależy do najnowocześniejszych na świecie przyrodniczych i czynników .. przedstawia działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii omawia skutki zanikania kultur pierwotnych na przykładzie AmerykiWymagania na poszczególne oceny Konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające .. przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki JaponiiWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczającerozmieszczenie ludności hin na podstawie mapy gęstości zaludnienia Uczeń: omawia budowę geologiczną Azji na podstawie mapy tematycznej omawia cyrkulację monsunową i jej wpływ na klimat Azji charakteryzuje kontrasty klimatyczne i roślinne w Azji na podstawie mapy tematycznej omawia czynniki wpływające na układWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) ..

- scharakteryzować działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.

Tworzenie w najcenniejszych przyrodniczo miejscach różnych form ochrony przyrody (np. parków narodowych i rezerwatów przyrody), które uniemożliwią niszczenie walorów przyrodniczych; 2. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Przykładowe działania, mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii: 1.. Czas wykonania pracy do 26.02.2021 r. Wykonajcie ćw.. Do zobaczenia.Praca domowa NA OCENĘ !. Dzisiaj pracujemy z podręcznikiem wyd.. 2.Pomagaj zwierzetom w zimie i daj im pokarm np.zrób karmnik .. Zaostrzenie kar za nielegalną wycinkę drzew w Amazonii.. 8 str. 56 przesyłajcie na mobidziennik Pozdrawiam..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt