Zajęcia wyrównawcze klasa 2 plan pracy

Pobierz

Zajęcia prowadzone są na bieżąco.. Rysowanie przedmiotów w danej skali.. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem układów równań.. Klasa I, semestr I: - Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów; - Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego; - Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II szkoły podstawowej.. ul. Pułanek 4; ul. Grunwaldzka 31; Kalendarz roku szkolnego; .. Sprawdzian po klasie 1 2).. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - indywidualnie pracować z niektórymi uczniami - zachęcić uczniów do dalszej nauki matematykiChcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia kółka matematycznego oraz stosowane na zajęciach metody pracy.. Opublikowano: 5 października 2015 roku.. Edukacja polonistyczna jest jedną z kluczowych edukacji w procesie nauczania.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Edukacja polonistyczna.. Karta pracy nr 12.. Ramowy oraz szczegółowy .. Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Opieką dydaktyczno-wyrównawczą objęte są dzieci, u których zauważa się trudności w nauce czytania, pisania, liczenia oraz w rozwoju .Zbiór kart pracy do zajęć wyrównawczych dla kl.I-III • pliki użytkownika jollen przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 13.JPG, 12.JPGPROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b. PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b Rok szkolny 2018/2019 Opracowała mgr Beata Jakubiec Wprowadzenie: Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach młodszych przewidziane są dla pewnej ..

Karta pracy nr 6. karta pracy nr 7.

Pola i objętości figur przestrzennych.. •Rozbudzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.Plan pracy zajęć wyrównawczych klas I-III nauczania zintegrowanego.. Wczesnoszkolni.pl to portal stworzony, aby pomagać i inspirować.. Atutem jest tu także zakres materiału i zagadnień omawianych na kartach pracy - można .ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE - KLASA 1 i 2 ELŻBIETA GALIŃSKA Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.2.. Przykładowe karty pracy dla klasy III.. Rozkład nauczania dla klasy V (zał ącznik nr 2) 9.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Plan kompozycyjny własnej wypowiedzi..

Ćwiczenie 5.Karty pracy.

Przyroda najbli .2.. Cele główne:.. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II w roku szkolnym 2014/2015 Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II.. Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów.. .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I.. Dotyczy: wszyscy nauczycielePROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z PRZYRODY dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej .. •Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.. B o h a t e r ó w W r z e śn i a 1 9 3 9 w K o l b u s z o w e j Strona 2 WSTĘP W praktyce szkolnej spotykamy się z pewną grupą uczniów, których najczęściej określamy jako słabych .Jeśli chcesz urozmaicić swoje lekcje, zaciekawić uczniów jakimś tematem lub znaleźć inspiracje na wyjątkowe zajęcia, to świetnie trafiłeś!. Proszę, aby każdy z uczniów założył sobie zeszyt do zajęć .poniżej zamieszczam karty pracy do zajęć rewalidacyjnych w klasie V. Dołącz do Wczesnoszkolnych i korzystaj z wielu aktorskich materiałów, które urozmaicą Twoją pracę z najmłodszymi.• Skala - mapa i plan..

Karta pracy nr 1.

Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji w schemacie ciała .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Karta pracy nr 9 .. W tym dziale znajdziesz karty pracy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.. Zajęcia wyrównawcze powinny .1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Umiejętności wyniesione z zajęć utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone do domu zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady.. Karta pracy nr 11.. Karta pracy nr 2.. Liczby naturalne.. Ćwiczenia obejmują materiał z wielu dziedzin - umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania, rozpoznawania form gramatycznych, logicznego myślenia, liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, wiedzy przyrodniczej i wielu innych.zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. IId, IIIa, IIIb, IIId, Ia, Ib, Id, Ie, If, Ig).. karta pracy nr 10.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klasy 2 Cele główne: •Usuwanie lub pomniejszanie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych..

Karta pracy nr 8.

Przygotowałam materiał, który przeznaczony jest do wykorzystania przez uczniów na cały okres nauczania zdalnego.. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz. Karta pracy nr 3. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. Ćwiczenie 1.. Przygotowanie uczniów klasy VIII do egzaminu zewnętrznego.. Wykonywanie działań pamięciowych - 2 godz. O ile więcej o ile mniej - 1 godz. Ćwiczenia w wykonywaniu działań sposobem pisemnym na liczbach naturalnych - 4 godz.Plan lekcji kL I-VIII; Jadłospis.. Pole i obwód koła.. Karta pracy nr 4.. Ćwiczenie 3.. Sprawdzian po klasie 3 IX.. Zrealizowano 74/96 godzin.. Grupa liczy 10 osób.. Sprawdziany diagnozujące 1).. Tematy zajęć dla klasy IV.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze to zajęcia, na których uczeń ma zagwarantowane wyrównanie braków w zakresie dydaktyki.. Strona Główna » Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.. Ankieta jest anonimowa.Karty pracy dzielą się na poziomy 1-3, czyli przeznaczone są kolejno dla trzech pierwszych klas szkoły podstawowej i mogą to być np.: karta pracy klasa 1 - kolorowanki, karta pracy klasa 2 - łamigłówki, karta pracy klasa 3 - krzyż ówki.. Ćwiczenie 4.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Sprawdzian po klasie 2 3).. 4.Title: ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE JĘZYKA POLSKIEGO Author: Strzyżewski Last modified by: Strzyżewski Created Date: 7/30/2006 1:23:00 PM Company: TSUtrwalamy wiadomości w klasie 2- karty pracy.. Karta pracy nr 13. karta pracy nr 14. karta pracy nr .2).. Planowanie jako element dobrej organizacji pracy 2.. Podobieństwo figur.. Wnioski: Zachęcać uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w formie zajęć pozalekcyjnych, informować rodziców o możliwości korzystania z takiej formy pomocy.. Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.PROGRAM PRACY Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H i m .. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt