Kartkówka nazewnictwo soli

Pobierz

17.Jak są zbudowane sole i jak się nazywają Zawiera 30 pytań.. Służy także do posypywania .Metoda ta służy do otrzymywania soli beztlenowych, czyli takich które wywodzą się od kwasu beztlenowego.. Jak nazywamy sole?. Człon pochodzący od nazwy reszty kwasowej przyjmuje końcówkę -an (w przypadku soli kwasów tlenowych) lub -ek (dla soli kwasów beztlenowych).. Kwasy Wodorotlenki Sole Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. NaF - fluorek sodu.. Filmy.. Temat: Metody otrzymywania soli - wprowadzenie.. "Dysocjacja jonowa soli", plik: kartkowka-8-dysocjacja-jonowa-soli.doc (application/msword) Chemia Nowej EryChemia Nowej Ery - klasa 8 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa EraKARTKÓWKA Sole GRUPA I Author: KRUPA Last modified by: xyz Created Date: 1/19/2009 9:25:00 PM Other titles: KARTKÓWKA Sole GRUPA I .>>Nazwij podane sole: NaCl, KBr, CuI 2, Cu(NO3)2, Fe2(SO4)3, Mg3(PO4)2, >> Nazwij podane sole: HgSO 4, CrBr 3, CaSO 3, NH 4 NO 3, (NH 4) 3 PO 4, NH 4 I >> Nazwij podane sole: NaHS, Na(OH)S, MgHPO 4, KCN, NaSCN >> Nazwij podane sole: Ag 3 PO 4, K 2 MnO 4, NaHSO 3, NH 4 HSO 4, FeCl 2 >> Nazwij podane sole: SrCO 3, NaHCO 3, Ca(HCO 3) 2, CaCO 3 >> Podaj wzory następujących soli: azotan(V) wapnia .1 KLASYFIKACJA ZWIAZKÓW NIEORGANICZNYCH NAZEWNICTWO i WŁAŚCIWOŚCI PODZIAŁ W zależności od obranego kryterium związki nieorganiczne można podzielić na: - związki dwuskładnikowe - związki wieloskładnikowe, lub na - związki poszczególnych pierwiastków..

kartkówka w załączniku Załączniki: nazewnictwo_soli_kartkowka.txt.

Najpowszechniej znaną solą jest chlorek sodu NaCl- sól kuchenna, sól kamienna.. Nazwy soli pochodzą od nazwy kwasu i metalu.. Dysocjacja_jonowa_soli.pdf.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Napisz nazwy soli i wzory soli.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Kartkówka - metody otrzymywania soli.Zawiera 6 pytań.. Wybierz spośród soli nie znajdujących się w otrzymanym zestawie jedną sól dobrze rozpuszczalną a jedną praktycznie nierozpuszczalną w wodzie i dla tych soli zapisz równania reakcji ich otrzymywania poznanymi metodami.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.. Sole stosowane są jako nawozy mineralne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych.. CuCO 3 - węglan miedzi(II) ZnBr 2 - bromek cynku.. Występują w przyrodzie, na przykład jako minerały lub w organizmach żywych.. FIZYKA.. poleca 81 % 893 głosów.. Temat: Elektryzowanie ciała przez tarcie i dotyk.. Na początek odrobina teorii dotyczący nazewnictwa soli: 1.Nazwy pochodzące od kwasów tlenowych mają końcówkę -an np. Al 2 (CO) 3 jest to węgl an (IV) glinu (III) ta sól pochodzi od kwasu węglowego (IV) czyli H 2 CO 3.Nazewnictwo soli.. Cr 2 (SO 4) 3 - siarczan(VI) chromu(III) CaCO 3 - węglan wapnia jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 23. amonu oraz anionow reszt kwasowych..

Jeśli metal posiada tylko jedną wartościowość to jej nie podajemy.nazewnictwo soli beztlenowych.

I tak na przykład sole pochodzące od kwasu siarkowego(VI) będą miały w nazwie wyraz siarczan(VI), a pochodne kwasu siarkowodorowego - siarczek.Nazewnictwo soli kwasów tlenowych Sole metali Pierwsza część nazwy soli pochodzi od nazwy kwasu i kończy się na -an np.: sól kwasu siarkowego (VI) to siarczan (VI), sól kwasu azotowego (V) to azotan (V).. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Kartkówka chemia sole.. dysocjacja soli h2so4.. MgCO3 - węglan magnezu.. reakcja zobojętniania.. Treść.. Znamy ją jako przyprawę do potraw i środek do konserwacji żywności.. Człon pochodzący od reszty kwasowej przyjmuje końcówkę -an (w przypadku soli kwasów tlenowych) lub -ek (dla soli kwasów beztlenowych).Sole kwasów beztlenowych mogą natomiast powstać również w reakcji: metalu z niemetalem metal + niemetal-> sól kwasu beztlenowego 2 K + S -> K 2 S .. Podoba się?. metody_otrzymywania_soli.pdf .. Przykłady: 2 Na + Cl 2 = 2 NaCl - zapis cząsteczkowyKartkówka 8.. Biorąc pod uwagę charakter chemiczny związków dzieli się je na następujące grupy:Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy.. Rozkład materiału.. Przygotuj się do kartkówki z wzorów sumarycznych i nazewnictwa systematycznego soli.. Druga część nazwy pochodzi od nazwy metalu.. Recommended for youSole to zwiazki chemiczne zbudowane z kationow metali lub kationu.. KARTKÓWKA Sole GRUPA IIChemia Nazewnictwo soli, wodorotlenków i kwasów Przygotowanie do kartkówki z chemii.. Mam nadzieje, ze bede.Przybij pione i zostaw SUBA dodatkowe i blog: Proces dysocjacji jonowej soli.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. rodzaj kwasów: nazwa kwasu: wzór kwasu: nazwa soli: wartościowość reszty kwasowej: beztlenowe: chlorowodorowy: HCl: chlor ek: I: siarkowodorowy: H 2 S: siarcz ek: II: tlenowe:Nazewnictwo soli Nazwy soli składają się z dwóch członów: pierwszy odnosi się do rodzaju reszty kwasowej, a drugi do metalu.. Ilość atomów tlenu zawiera się w przedziale 1-6.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?. Nazwy soli składają się z dwóch członów: pierwsza odnosi się do rodzaju reszty kwasowej, druga - do metalu.. Oprócz atomu tlenu w reszcie kwasowej znajduje się jeszcze atom pierwiastka kwasotwórczego.sol na podstawie wzoru.Kartkowka z nazewnictwa soli drukuj.. Podaj :wzór kwasu ,nazwe kwasu ,wartościowość reszty kwasowej ,nazwa soli ,wzór sumaryczny soli ,wartościowość metalu mam podane w pierwszym tylko nazwe soli: chlorek sodu w drugim wzór sumaryczny soli: CuSO4 w trzecim nazwe soli: Azotan(V)Glinu w czwartym wzór sumaryczny soli: CaCO3 w piątym nazwe soli: Fosforan(V)Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.. Wynosi ona tyle, ile jest atomow wodoru w czasteczce kwasu od ktorego pochodzi sol.. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. Test: Reakcja kwasu z metalem jako metoda otrzymywania soliTest Sole, Rozdział III podręcznika Chemia Nowej Ery dla Klasa II.. Tylko niektóre sole można otrzymać w ten sposób, ponieważ nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji (np. metale szlachetne jak: Au, Ag, Cu).. Kartkówka z nazewnictwa soli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt