Na podstawie akapitów 2 i 3 wymień dwa zabiegi retoryczne

Pobierz

4.Na podstawie powstałego schematu ustal, jaką formę muzyczną ma ta kompozycja.. "Pytania retoryczne budują porozumienie ze słuchaczami, zmuszają ich do refleksji, ale także ożywiają styl.. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Jeden z przykładów nie odpowiada żadnej funkcji.Retoryka (stgr.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. ", inniWymień na podstawie akapitów 9.-11. dwa pozytywne skutki "opieszałości, bezinteresownie spędzanego czasu oraz nieróbstwa".. 4.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zadanie 4.. Na podstawie akapitów 1. i 2. wytłumacz, - Zadanie 2: Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 1.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.Matura 2011 zaczyna się 4 maja.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3.).. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. NAUKA O JĘZYKU 1.. Przykład Objaśnienie 1.. Omów akt komunikacji, komunikat językowy, wymień i omów wszystkie elementy.. Uzupełnij tabelkę.. Połącz nazwę funkcji językowej z przykładem jej zastosowania w tekście.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.. Zadanie 11.. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem..

Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.

Omów problem na wybranych przykładach.. 3.Sformułuj hipotezę rozpatrywaną przez autora w drugim akapicie.. Napisz komentarz pod zadaniem, z którym masz problem, a na .Matura 2014: Odpowiedzi z języka polskiego.. N4365_Arkusz_glowny_PP.indd 5 2012-10-17 15:03:401 Zacytuj dwa przysłowia, do których autor odwołuje się w tekście.. Tropy wiążą się ze znaczeniem przenośnym, zamianą znaczenia danego słowa lub zwrotu na inne.. Celem takiego zabiegu jest uzyskanie ozdobności tekstu oraz przede wszystkim jego obrazowości, pełniejsze przekazanie treści.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla nauczyciela.D.. Zabieg językowy, który wpływa na spójność akapitów 2. i 3., to .. Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię autora, że "Lalka" jest .ŚRODKI RETORYCZNE grec.. Wymień i omów funkcje języka.. 4.Wskaż dwustronność .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a nastpnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. .Zadanie 3. ῥητορική τέχνη, łac. rhetorica) - sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nauka o niej, refleksja teoretyczna, jak również wiedza o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami.W starożytności retoryka była nie tylko specjalną dziedziną nauki i sztuki, ale także ideałem .ZADANIE 3..

Na podstawie analizy wybranych dzieł podaj cechy malarstwa historycznego.

Pisz czytelnie.. Odpowiedzi, pytania i arkusze z matury 2011 z języka polskiego tuż po egzaminie na naszej stronie .. (1 pkt) Na podstawie akapitów 10. i 11. wymień trzy cechy charakteryzujące człowieka - obywatela.. Zadanie 5.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Na podstawie kolejnych akapitów sformułuj po jednym argumencie i kontrargumencie odnoszącym się do tej hipotezy oraz wniosek wynikający z zaprezentowanych rozwiązań.. (2 pkt) Na podstawie tekstu Agnieszki Kampki podaj dwa przykłady kompetencji komunikacyjnych i wyjaśnij, na czym te kompetencje polegają.. Na czym polegają różnice między tymi światami?. 7 marca 2018 @Gość Cześć, Twoje pytanie wiąże się z treścią innego zadania.. 3.Odpowiedzi należało udzielić na podstawie akapitu 1., który sformułowany jest językiem .. odwołując się do akapitów 2. i 3.. Zadanie 3.. 2013-01-05 11:22:38; Wymień 2 podstawowe funkcje korzenia 2011-12-21 20:57:31; Wymień podstawowe zasady higieny 2011-05-08 20:21:41; Wymień podstawowe funkcje szkieletu (biologia) 2010-03-13 12:37:36; podstawowe cechy ruchu jednostajnego .. ( pkt) Wyjaśnij, w jaki sposób w akapicie 2. autor sygnalizuje porządkowanie myśli..

Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.

Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.. 2021-02-08 17:35:45Wymień dwa podstawowe roczadje ruchów 2009-06-23 16:01:30; Wymień dwie podstawowe funkcje korzenia.. 2.Określ funkcję pytania zamykającego pierwszy akapit.. Wybraną cechę poprzyj przykładem ze znanego Ci utworu.. Zadanie 4.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. Zadanie 4.. Wymień trzy powody.9.. Przypominamy, że odpowiedzi te mogą si.ZADANIE 3. .. Zadaj po jednym pytaniu do każdego z akapitow.. Wskaż, jakie tendencje dominują w teatrze międzywojennym.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. Poniżej prezentujemy przykładowe odpowiedzi z matury 2014 z języka polskiego.. Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię .W akapitach 1. i 2. autorzy zestawiają ze sobą dwa światy na zasadzie kontrastu.. (2 pkt) Na podstawie akapitów 2. i 4. wymień dwa zjawiska współczesnego świata, które decydują o szczególnej pozycji, szczególnym znaczeniu tłumaczy..

Zabieg językowy, który wpływa na spójność akapitów 2. i 3., to B. pytanie retoryczne.

Piszącym blogi nikt nie dyktuje podejmowanych tematów ani nie narzuca opinii i poglądów.. Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.. (2 pkt) Na podstawie akapitów 4., 5., i 6. nazwij dwa zabiegi językowe dynamizujące i ożywiające wypowiedź autora.. Na podstawie akapitów 2. i 3. wymień dwa zabiegi retoryczne, za pomocą których autorka podkreśliła wyjątkowość Niny Andrycz.. Sylwia.. Wymień trzy takie zmiany.. onomatopeję - wyraz dźwiękonaśladowczy, utworzony na podstawie podobieństwa .Zadanie 3.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Na podstawie akapitów 1. i 5. napisz, czego zazdrościła rówieśnikom z Zachodu młodzież z czasów żelaznej kurtyny, a czego zazdrości młodzież współczesna.. Odrabiamy.pl.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Odpowiadaj ę tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. (2 pkt)2.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3.).. 2021-02-08 19:01:30 Napisz najważniejsze wydarzenia z "Świtezianka" Adama Mickiewicza Z PUNKTU WIDZENIA SZTRZELCA.. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim.. Człowiek o postawie obywatelskiej jest nie tylko świadomy przynależności do społeczeństwa, ale jest też aktywny, uczestniczy w tworzeniu prawa i przestrzega go.Na podstawie drugiego akapitu tekstu wymień trzy cechy legendy.. (1 pkt) W odniesieniu do tekstu Agnieszki Kampki wyjaśnij znaczenie sformułowania: Argumentowanie jest sposobem myślenia.Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt