Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych na wykresie wyników doświadczenia

Pobierz

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. (0-2) Wyjaśnij, dlaczego dla utrzymania hodowli S. subspicatus konieczne jest:Bezpośrednio po trzech minutach intensywnych ćwiczeń wzrosło do 109 uderzeń na minutę, po minucie od wysiłku spadło do 101, po pięciu minutach do 92, a po dziesięciu do 70 uderzeń na minutę.. pwz: 78% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Przebieg doświadczenia i jego wyniki przedstawiono na poniższych schematach.. Na podstawie analizy poniższych wyników ustal i napisz, na jakie choroby prawdopodobnie .. Przedstaw uzyskane dane na wykresie jako liczbę dzieci z zespołem Downa na każde 1000 narodzin oraz określ .W tabeli przedstawiono wyniki doświadczenia w którym u trzech osób Zbadano liczbę oddechów na minutę w czasie spoczynku i po intensywnym wysiłku fizycznym sformułuj wniosek na podstawie wyników doświadczenia .. a w niedziele bede jechac nad morze i ma ktos jakies rady zeby to szybko zakryć?. ZADANIE 23. b 2.Jak będzie przedstawiał się wyk.Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia.. W odpowiedzi uwzględnij znaczenie tej próby w interpretacji wyników doświadczenia.. - Zadanie 8: Puls życia 2 - strona 40Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym wykresie..

Sformułuj wniosek na podstawie analizy przedstawionych graficznie wyników doświadczenia.

Dzień obserwacji Łączna liczba nasion grochu jadalnego, które wykiełkowały w zestawie nr 1 nr 2 3 22 52 5 42 74 7 71 88 9 88 89 4.1.. (0-1) Sformułuj problem badawczy przedstawionego doświadczenia.. (0-2) Wyjaśnij, dlaczego dla utrzymania hodowli S. subspicatus konieczne jest:Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.. A jak nie da sie zakryć to jak szybko .Wyniki doświadczenia przedstawili w tabeli.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego prowadzono hodowlę S. subspicatus także bez obecności D. magna.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym wykresie.. Badanie,czy światło wpływa na wzrost i rozwój rośliny 1 .. i jeszcze osoba co wysłała załącznik to nie ta sama osoba co teraz zrobiła wniosek, więc po co męczysz innych próbując ci to wytłumaczyć .Doświadczenia biologiczne (wniosek, hipoteza, próba badawcza/ kontrolna) .. Zadanie 6.3.. Zadanie 9.3.Na podstawie wyników badania przedstawionych na wykresie sformułuj wniosek odnoszący się do problemu badanego w tym eksperymencie..

Sformułuj wniosek na podstawie przeprowadzonego doświadczenia.

(0-1) Określ, które stwierdzenia dotyczące wyników tego doświadczenia są prawdziwe.. przedstawia skutki presji populacji zjadającego ([…] roślinożercy […]) na populację zjadanego, jakim jest zmniejszenie konkurencji wśród zjadanych; przedstawia znaczenie tego zjawiska dla zachowania różnorodności .Na rysunku przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym obserwowano podnoszenie i opadanie liści fasoli w warunkach ciągłego słabego oświetlenia.. Nie uznaje się opisu wyników doświadczenia zamiast wniosku dotyczącego wpływu endofitów, na uszkodzenie liści fitoftorą, np. "W próbie z endofitami jest mniejszy odsetek obumarłych liści i zniszczonej powierzchni żywych liści spowodowany zakażeniem .Na podstawie wykresu można stwierdzić, że podanie paklitakselu i apigeniny .. Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia.. Na podstawie: M. Halder, A.S.M.. Zadanie 6.2. a) Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników.Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia.. (2 pkt) Tabela przedstawia wyniki badania moczu pani Nowak i pana Kowalskiego.. (0-1) Sformułuj wniosek na podstawie wyników doświadczenia.Na podstawie analizy i interpretacji rysunków sformułuj wniosek dotyczący dzielenia się chloroplastów w przedstawionych komórkach..

(0-1) Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników badań.

Plus oznacza, że określona cecha jest powszechna w danej grupie, minus zaś, że jej brak.Wykresy i rysunki można wykonywać ołówkiem.. a 1.Sformułuj wniosek na podstawie analizy przedstawionych rysunków.. Poniżej w uproszczony sposób zilustrowano wyniki pewnego doświadczenia.. - za poprawnie sformułowany wniosek, uwzględniający dodatni wpływ mikoryzacji na pobieranie badanych mikroelementów przez wilca wodnego.Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badania, którego celem było określenie czynników wpływających na bogactwo gatunkowe wybranych wysp Karaibów.. Zadanie 5.2.. Nie wolno używać korektora.. Schemat punktowania.. (0-1) Określ znaczenie mikoryzy dla grzybów.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego prowadzono hodowlę S. subspicatus także bez obecności D. magna.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego prowadzono hodowlę S. subspicatus także bez obecności D. magna.. Na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu światła na wzrost wydłużeniowy hipokotyla siewek gorczycy.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line.Na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność potwierdzają wyniki tego doświadczenia.Sformułuj jeden wniosek na podstawie analizy .. Rozwiązanie.. W poniższej tabeli zestawiono informacje dotyczące wybranych cech organizmów w systemie pięciu królestw..

Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.

Błędne zapisy trzeba wyraźnie przekreślić.. Zadanie 5.1.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego prowadzono hodowlę S. subspicatus także bez obecności D. magna.. Zadanie 5.2. b) Sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia przeprowadzonego przez Romka.Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników obserwacji.. .Wyniki przedstawiono na wykresie.. Wyjaśnij, dlaczego wzrostowi obciążenia wysiłkowego towarzyszą przedstawione na wykresie zmiany ciśnienia skurczowego krwi.Na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu światła na wzrost wydłużeniowy hipokotyla siewek gorczycy.. (0-1) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.Poniżej w uproszczony sposób zilustrowano wyniki pewnego doświadczenia.. Zadanie 15.1. a) Narysuj wykres przedstawiający zmianę tętna Romka w czasie.. Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym wykresie.. Zadanie 6.2.. W odpowiedzi uwzględnij znaczenie tej próby w interpretacji wyników doświadczenia.. W odpowiedzi uwzględnij sposób odżywiania się grzybów.Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia.. Odpowiedź: Na zacienionym stanowisku bez czarny miał szersze i dłuższe liście, bo miał mniejszy dostęp do światła .. Wniosek: Wysoka temperatura aktywuje enzymy zawarte w owocach kiwi.. (0-2)Wniosek: Światło ma wpływ na wzrost i rozwój rośliny .. Gimnazjum rozwiązane Sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt