Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania do każdej luki

Pobierz

Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie egzaminacyjne: przeczytaj tekst , z którego usunięto cztery zdania .. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11. jedno zdanie zostało podane dodatkowo .. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Dopasuj do każdej luki (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E).. Uwaga!. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. UWAGA!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. (0-4) Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM 8 Zadanie 8. jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. CROP CIRCLESPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. ENSURING SAFE OPERATION OF DRONESZ podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

B.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. Uwaga!. Wybierz literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. RAINING POETRYPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uwaga!. Jedno zdanie .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Zadanie 7 Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 12 z 20 Zadanie 8.. Wpisz w luki 1-4 litery , którymi oznaczono brakujące zdania [ A-E] , tak aby otrzymac logiczny i spójny tekst .. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.).

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Przeczytaj trzy wpisy (A-C) zamieszczone na forum przez osoby, które będą .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. A They were often caused by perfectly normal circumstances.W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.MJA-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.4.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. THE .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.

Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. (0 - 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. aroline scratched the back of her thigh as we were walking along a forest path.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga!. LOST PROPERTY OFFICE It's amazing what people leave on trains.EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Trwa egzamin gimnazjalny 2016.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt