Wzory i nazwy wodorotlenków epodreczniki

Pobierz

Proces dysocjacji jonowej zasad.Nazwy wodorotlenków tworzy si ę, dodaj ąc do słowa wodorotlenek nazw ę metalu i w nawiasie jego stopie ń utlenienia.. Jak sama nazwa wskazuje wodorotlenki mają pewną, charakterystyczną dla nich grupę, która składa .podaje nazwy systematyczne węglowodorów (alkanu, alkenu i alkinu - do 10 atomów węgla w cząsteczce - oraz węglowodorów cyklicznych i aromatycznych) na podstawie wzorów strukturalnych, półstrukturalnych (grupowych) lub uproszczonych; rysuje wzory węglowodorów na podstawie ich nazw; podaje nazwy systematyczne fluorowcopochodnych .Film dostępny na portalu epodreczniki.pl.. Jeżeli metal tworzy dwa wodorotlenki, to do nazwy dodaje się w nawiasie cyfrę rzymską określającą wartościowość metalu, np. R8iMtismJHkEy 1 .. Zapiszcie temat w zeszycie, następnie wykonajcie notatkę według .Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.. aktywuj konto premium przykładowe nagranieCześć,dzisiaj łatwy i przyjemny temat - wodorotlenki metali.. Data: 05.05.2020 r. 07.05.2020 r. Klasy: 7B INSTRUKCJA dla ucznia Mówię do iebie: Treści zapisane w kolorze czerwonym to Twoja notatka do zeszytu.. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.. Gdy ćwiczysz na wf-ie Twój organizm się nagrzewa i aby się ochłodzić wytwarza pot.. W takcie pocenia wraz z płynamiE‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne..

Wzory i nazwy wybranych wodorotlenków Połącz w pary.

*zapoznaj się z tematem z podręcznika, str. 209 *napisz w zeszycie notatkę wg wzoru: • wodorotlenki, grupa wodorotlenkowa - definicja - str. 210 • wzór ogólny wodorotlenków - str. 209 • nazwy wodorotlenków - str. 209 • wzory i nazwy wodorotlenków - przykłady - str. 209TEMAT: WZORY I NAZWY WODOROTLENKÓW 1. pracę wyślij do 14 grudnia.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 26.05 - Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nieozpuszczalnych w wodzi e (kartkówka - trzy ostatnie lekcje)Zaloguj się / Załóż konto.. TEMAT ZNAJDUJE SIĘ W PODRĘCZNIKU NA STR. 209 -210 3. w jaki sposób zdefiniować pojęcia wodorotlenek i zasada; .. W tabeli podano wzory i nazwy wybranych wodorotlenków .Zaloguj się / Załóż konto.. Znajdź ukryte wzory soli zapisz wszystkie ( 22 ) wzory i nazwy soli w zeszycie zdjęcie zeszytu (możesz dołączyć też kartę pracy ale nie musisz) wyślij do poniedziałku do godz .12.05 - Wzory i nazwy wodorotlenków 18.05 - Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu (kartkówka - trzy ostatnie lekcje) 19.05 - Wodorotlenek wapnia (poprawa sprawdzianu) 25.05 - Proces dysocjacji jonowej zasad..

wg Stojek30.Wzory i nazwy wodorotlenków.

Praca dla chętnych .. ChemiaDzięki tej krótkiej pracy z kartkówki z wodorotlenków dostałem 3 na poziomie 1 klasa liceum z drugiej strony pytania były takie właśnie 1. nazwij wodootlenki i same wzory właśnie typu Mg(OH)2 - nazwa więc na wszystkie 10 co podała nauczycielka odpowiedziałem poprawnie i drugie pytanie otrzymywanie i były prawie takie same jak tutaj a dwa nawet identyczne a trzecie to już coś .DOSTOSOWANIE Zapisz w zeszycie wzory i nazwy 3 wodorotlenków, 5 kwasów i 5 soli.. Już wiesz.. Notatka Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych.. Mój e-podręcznik.. Wodorotlenki to związki chemiczne o stałym stanie skupienia, zbudowane z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych.. - ZAPISZ W ZESZYCIE • Liczba anionów wodorotlenkowych jest równa wartościowości metalu.W przyszłym tygodniu we środę odbędzie się sprawdzian z wodorotlenków.. Film dostępny na portalu epodreczniki.pl.Chemia.. Jony przyciągają się w wyniku działania sił elektrostatycznych, tworząc sieć krystaliczną.Rozpuszczalność wodorotlenków 2. grupy wzrasta ze wzrostem liczby atomowej berylowca, a wodorotlenki pozostałych metali są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie..

Temat lekcji: Wzory i nazwy wodorotlenków.

nazwy i wzory podstawowych kwasów i wodorotlenków.. Przykładowe wzory i nazwy soli; Kation Anion.. Przeczytajcie i zapoznajcie się z tematem w podręczniku, str. 209 - 210.. Zapoznaj się z tekstem str.209-210.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Nazwy wodorotlenków tworzy się, dodając słowo wodorotlenek do nazwy metalu, np.: Fe(OH) 2 - wodorotlenek żelaza(II), Al(OH) 3 - wodorotlenek glinu.. wg Mikolajolczyk22.. Rk5TsQYEGDs9B 1. zadanie interaktywne .wodorotlenki- wzory i nazwy - Kopia wodorotlenki- wzory i nazwy - Sole - nazwy i wzory - Sole - nazwy i wzory - Kwasy-wzory sumaryczne i nazwy .. Zupa_jonow-strony-1.pdf.. ChemiaKwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy.. Ćwiczenie 2. wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych Połącz w pary.. Ogólny wzór wodorotlenków metali jednowartościowych: R1TuDXlrd7eYZ 1 .. Temat na s. 209.Przybij pione i zostaw SUBA dodatkowe i blog: wodorotlenków tworzy się w ten sposób, że po słowie "wodorotlenek" dodaję się nazwę metalu, który go tworzy..

2.Notatka : 1.Budowa wodorotlenków.

1. pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; (13)Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.. Wodorotlenek wapnia - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.. Zapisz w zeszycie wzór ogólny wodorotlenków, jest w podręczniku s.209 (na czerwono) i wykonaj zadania.. Zgodnie z umow ą, je żeli dany pierwiastek w zwi ązkach chemicznych wyst ępuje tylko na jednym stopniu utlenienia, to nie jest konieczne podawanie go w nawiasie.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. Mój e-podręcznik.. CELE LEKCJI: • POZNANIE POJĘCIA WODOROTLENEK • OMÓWIENIE BUDOWY TEJ GRUPY ZWIĄZKÓW 2.. Grupa ta zbudowana jest z wodoru i tlenu, i zawsze jest I-wartościowa.. Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków, można sprawdzić, które rozpuszczają się w wodzie, a które wytrącają się w postaci osadów, czyli są praktycznie .Rozpuszczalność wodorotlenków 2. grupy wzrasta ze wzrostem liczby atomowej berylowca, a wodorotlenki pozostałych metali są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.. 80% Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka; 84% Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - kwasy, .. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek wapnia - wzory - otrzymywanie - właściwości - zastosowanie.. Wodorotlenki otrzymuje się w reakcjach chemicznych: metalu, tlenku metalu lub wodorku metalu z wodą lub w reakcji soli z wodorotlenkiem.. Film dostępny na portalu epodreczniki.pl.Ogólny wzór wodorotlenków metali: Nazwy wodorotlenków powstają przez dodanie do słowa "wodorotlenek" nazwy pierwiastka tworzącego dany związek (w dopełniaczu): Jeżeli metal tworzy dwa wodorotlenki, to do nazwy dodaje się w nawiasie cyfrę rzymską określającą .. Epodreczniki.pl Created Date:Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.. Klasa 8 Chemia.. Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.. JAK ZBUDOWANE SĄ WODOROTLENKI?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt