Podaj 2 przykłady pozytywnego znaczenia ssaków w przyrodzie

Pobierz

Główne zagrożenia ssaków - zwierzęta giną w wyniku zderzenia z pojazdami - kłusownicy - niszczenie obszarów występowania ssaków m.in. wycinanie lasów.. 6 Na zdjęciach przedstawiono ssaki, które mają duże znaczenie w życiu człowieka.2.. Dostateczną,, omawia cechy przystosowujące gady do życia na lądzie.. 3.9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Ok. 2 tys. lat p.n.e. używano go do celów wojennych.. pokaż więcej.. Pozytywne …9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Pozytywne znaczenie ssaków w przyrodzie: Ze względu na swoją stałocieplność są w stanie żyć niemal w każdym klimacie, zwiększając …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Znaczenie ssaków: pozytywne i negatywne.. Po wykonaniu zadań proszę o przesłanie mi ich na mój Emil.. Zobacz odpowiedź.. W Polsce nie wydobywa się ropy naftowej.. Wiele gatunków ssaków futerkowych, niezaliczanych zwykle do …Podaj przykłady pozytywnego znaczenia mszaków w przyrodzie.. Ssaki pozytywy •Wiele gatunków owadożernych oraz nietoperzy jest zwierzętami niezwykle …Opublikowany in category Przyroda, 31.08.2020 >> .. Na podstawie tekstu podręcznika, podaj po 2 przykłady pozytywnego znaczenia ssaków w przyrodzie, w …podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia bakterii dla człowieka..

8 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w …B.

( temat w podręczniku na s.136-142) Cele lekcji: Zdobędziesz informacje na temat zróżnicowania budowy zewnętrznej ssaków w … Wiesz, jakie działania podejmuje się w celu …Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.. 9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w …podział ssaków ze względu na rodzaj spożywanego pokarmu.. Za tydzień jest powtórka z działu …9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Na podstawie tekstu podręcznika, podaj po 2 przykłady …1.Wyień cztery podstawowe grupy gadów i podaj, które z nich nie ma swoich przedstawicieli w Polsce.. roślinożernego, 2. ma płaskie i szerokie zęby przedtrzonowe oraz trzonowe, a także bardzo małe kły.. Podaj przykłady pozytywnego znaczenia mszaków w przyrodzie.5 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ssaków w przyrodzie.. W Polsce znajdują się złoża rudy żelaza, ale nie są eksploatowane.. roślinożernego, 2. ma płaskie i szerokie zęby przedtrzonowe oraz trzonowe, a także bardzo małe kły.. Wymienisz po 2 przykłady pozytywnego znaczenia dla człowieka ryb, płazów i gadów..

Pozytywne …Znaczenie ssaków w przyrodzie.

2.Podaj dwie cechy, dzięki którym można odróżnić padalca od …Wymienia korzyści jakie ma człowiek z mórz i oceanów.. Tak na …Przykładem takiego ssaka jest Słoń Indyjski.. 9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w …Podaj po 2 przykłady takich ssaków.. 5 Na zdjęciach przedstawiono ssaki, które mają duże …Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ssaków w przyrodzie.. roślinożernego, 2. ma płaskie i szerokie zęby przedtrzonowe oraz trzonowe, a także bardzo małe kły.. Mają duże znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.. Pozytywne znaczenie ssaków w przyrodzie: Ze względu na swoją stałocieplność są w stanie żyć niemal w każdym klimacie, zwiększając bioróżnorodność na danym terenie (np.Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ssaków w przyrodzie.. Zadanie: Zosia, siostra Tomka oglądała film o delfinach.. Węgiel kamienny wydobywa się w naszym kraju …Odpowiedz przez Guest.. Kwas askorbinowy ulega przemianie w kwas dehydroaskorbinowy zgodnie z …w przyrodzie: - ssaki owadożerne tępią szkodniki ( owady) - są ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym - zwierzęta a w tym ssaki roznoszą owoce i nasiona …2.. Znaczenie ssaków dla człowieka.. Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia …Ssaki są to zwierzęta tworzące najwyżej uorganizowaną gromadę podtypu kręgowców, typu strunowców..

report flag …Podaj dwa przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia ssaków w przyrodzie.

Pozytywne …4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt