Podkreśl cechy japońskiej gospodarki

Pobierz

Leży na Oceanie Indyjskim u południowych wybrzeży Azji; D. Francja.. Wypracowanie jest w załączniku po ma 11 stron.. B. Wysoka towarowość rolnictwa.. Gotowa praca na WOS o charakterze zaawansowanym.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Spośród podanych niżej cech wypisz te, które dotyczą Japonii.. Kluczem do zrozumienia tych sukcesów są stosunki społeczno‑gospodarcze, jakie ukształtowały się w Epoce Tokugawa, który ujawnił unikalne cechy japońskiego społeczeństwa, stanowiące potężnych czynnik późniejszych sukcesów gospodarczychPodkreśl cechy rynku producenta.. c) Wysoki odsetek zatrudnionych w usługach.. Przedstawiam gotowe wypracowanie po o gospodarce rynkowej i wolnorynkowej.. Podatek konsumpcyjny wynosi 8%.. - w postaci poradnika.. Japonia jest trzecią światową potęgą gospodarczą (po USA i Chinach), biorąc pod uwagę wielkość produktu krajowego brutto.Japonia, zwana także Krajem Wschodzącego Słońca, jest stosunkowo małym krajem wyspiarskim położonym na Pacyfiku.. .Podsumowanie.. c) W rolnictwie tego kraju największe znaczenie ma uprawa winorośli.. a) Gospodarka oparta na eksporcie surowców mineralnych.. Charakterystyczną cechą przemysłu japońskiego jest koncentracja jego najważniejszych ośrodków wzdłuż wybrzeża i wokół największych ośrodków miejskich.DAJE NAJJJJ Zaznacz cechy japońskiej gospodarki..

Poważnym problemem japońskiej gospodarki jest jej zadłużenie wynoszące 212% PKB.

To wydarzenie przyniosło nieoczekiwane polityczne i gospodarcze przemiany.Podkreśl dwie cechy społeczno-gospodarcze charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych.. Pozostaje znanym faktem,¿ewszystkiew³a ciwiespo³eczeñstwazograniczonymikontaktamize wiatem zewnêtrznym wytworzy³y wyra nie odrêbne cechy swojej organiza -W gospodarce Japonii występuje bardzo duża koncentracja kapitału; największe przedsiębiorstwa są związane z przemysłem maszynowym, samochodowym, elektrotechnicznym, elektronicznym: Toyota, Hitachi, Matsushita Electric, Nissan Motor, Toshiba, Honda Motor, Mitsubishi, NEC, Sony, Canon i inne; sektor państwowy obejmuje 20% gospodarki narodowej, najwyższy udział ma w łączności, transporcie i usługach.podkreśl te stwierdzenia które określają czynniki rozwoju nowoczesnej gospodarki japonii a)bogata baza surowcowa b)bardzo wysoka wydajność pracy c)napływ wykwalifikowanych robotników d)efektywne wykorzystanie środowiska przyrodnoczego e)wykorzystanie nowoczesnej technologii f)wysoki poziom wykształcenia społeczności g)duże nakłady na badanie naukowe h)rozwój przemuysłu wysokiej technologii i)lokalizacja zakładów przemysłowych w portach j)bardzo dobra organizacja pracy k .Gospodarka rynkowa - cechy - To: - Dominacja własności prywatnej - Alokacja poprzez rynek- poprzez popyt i podaż - Rynek tworzy ceny w zależności od popytu i podaży, - Samodzielność podmiotów gospodarczych - Ograniczona rola państwa (mała interwencja państwa) - Konkurencja.Podatek dochodowy od osób prawnych (przedsiębiorstw) wynosi 40% (do 1997 49%)..

d) Jest trzecim w Europie producentem ropy naftowej.Podkreśl cechy rynku producenta.

Wielka Brytania.. Ponad 90% światowego handlu odbywa się drogą morską.Plik cechy nowoczesnej gospodarki japonii.pdf na koncie użytkownika jshihman • Data dodania: 14 lis 2018cechy japońskiej gospodarki • określa położenie geograficzne Japonii • omawia cechy ukształtowania powierzchni Japonii • charakteryzuje klimat Japonii • opisuje poziom urbanizacji Japonii • wyjaśnia uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego • opisuje cechy rolnictwa Japonii • charakteryzuje warunki naturalne JaponiiPlik podkreśl cechy gospodarki niemiec.pdf na koncie użytkownika springbear1 • Data dodania: 22 lis 2018.. Udział japońskich emisji w jego emisji światowej w 2018 r. wynosił 3,2%.Japoński Cud Gospodarczy 1954 - 1971.. Wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie.Ustawa gwarantowała prawa obywatelskie, wprowadziła powszechne wybory, niezależne sądownictwo i rozdzielność władzy.. 43.w Japonii • analizuje źródła gospodarczego rozwoju Japonii • charakteryzuje cechy nowoczesnej gospodarki Japonii oraz rodzaje produkcji przemysłowej • uzasadnia, że gospodarka Japonii należy do najnowocześniejszych na świecie • przedstawia problemy demograficzne i społeczne hin z uwzględnieniem przyrostu naturalnego na podstawie Terytorium Azji obejmuje 7 dużych wysp;Cechami charakterystycznymi dla tej postaci gospodarki nakazowej, była dominacja własności państwowej nad własnością prywatną (liczne procesy nacjonalizacji), centralne planowanie procesów gospodarczych, silna hierarchizacja struktury podmiotowej, eliminacja (czy raczej marginalizacja) procesów rynkowych czy bierne wykorzystywanie pieniądza.japońskiej gospodarki trwające od lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych ..

Teraz jest to dziesiąte miejsce na świecie.Przykładowe cechy nowoczesnej gospodarki Japonii: 1.

W gospodarce przystąpiono do likwidacji monopoli oraz popierano rozwój związków zawodowych.. Głównym gazem cieplarnianym emitowanym przez Japonię jest dwutlenek węgla pochodzenia kopalnego.. Wysoka wydajność; 2. około 160 wulkanów, gorące źródła, dużo jezior, obfite opady śniegu, brak rzek, aktywna strefa sejsmiczna.. Jednakże w latach 80-tych ubiegłego wieku Korea Południowa, Tajwan i Chiny stały się wielką konkurencją dla Japonii .Wybierz cechy określające położenie Japonii: A. Wymień trzy główne przyczyny rozwoju gospodarczego Japonii.. Japonia wkraczała na drogę nowoczesnego rozwoju gospodarczego już w latach , a potem gwałtownie w czasie Restauracji Meiji po 1868 roku.. Zaczęto rozwijać technologie energooszczędne i materiałochłonne.Jak omówiłem powyżej, te elementy japońskiej gospodarki, które zapewniły jej tak wielki sukces, bardzo dobrze pasowały do masowej produkcji taśmowej odznaczającej się wysoką jakością i niskim kosztem produkcji.. nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej, b) centralnym planowaniu i konkurencji.. Rozwój gałęzi przemysłu o niskim stopniu przetwarzania.. Występują także podatki od nieruchomości i inne..

Załączniki: poradnik_po_gospodarce_wolnorynkowej.docx.Przyporządkuj odpowiednim regionom Europy cechy ich gospodarki.

Zmienił się też układ społeczny Japonii.Od tego roku państwa wysoko rozwinięte zdały sobie sprawę, że nie można rozwijać gospodarki bez liczenia się z jej energochłonnością i z ograniczona zasobnością złóż.. a) Ma rozwinięty przemysł kosmiczny i lotniczy.. cyrkulacja monsunowa, trzęsienia ziemi, tajfuny, pustynie, prawie 4 tysiące wysp, lodowce.. Duże zasoby wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej;Japonia i jej gospodarka od zamierzch³ych czasów charakteryzowa³y siê specyfik¹, wynikaj¹c¹ ze znacznej wyspiarskiej izolacji.. Gospodarka sterowana centralnie opierała się na… niedobór rynkowy, podaż jest większa od popytu, a) własności prywatnej i centralnym planowaniu.. Największy udział w wytwarzaniu PKB mają usługi i przemysł.. Kraj leży na archipelagu, dla którego typowy jest górzysty teren.. Ogromną rolę odgrywa handel zagraniczny.. Waga przemysłu włókienniczego w gospodarce narodowej kraju w ciągu ostatnich dziesięcioleci relatywnie zmalała, choć Japonia pozostaje nadal znaczącym eksporterem wyrobów włókienniczych.. Ceny ropy wzrosły a wiele państw rozpoczęło tworzenie rezerw paliw płynnych.. Leży w zasięgu klimatów: okołobiegunowego, umiarkowanego i podzwrotnikowego; B. Położona jest na styku płyt tektonicznych co sprawia, że są tam trzęsienia ziemi i wulkanizm; C.. Gęstość zaludnienia jest znacząca, ponieważ 126 milionów ludzi koncentruje się na niewielkim obszarze.. d) Bardzo wydajne rolnictwo.Gospodarka Japonii - wysoko rozwinięta gospodarka rynkowa, czwarta pod względem wielkości gospodarka narodowa świata według nominalnego produktu krajowego brutto i piąta pod względem PKB według parytetu siły nabywczej.. Stosowanie energooszczędnych technologii; 3.. Filmy.. Wysoka chłonność rynków zbytu.. Oczywiście napisane przeze mnie, żaden plagiat.. b) Pierwsza pod względem wielkości PKB gospodarka świata..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt