Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego przedszkole

Pobierz

Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.. 1 pkt 3) Wiesława Paszek nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 9 w Głogowie Staż na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (1.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE Z AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: IRENA BANAŚ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES OD 03.09.2018 - 25.01.2019 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, ZADANIA DO REALIZACJI ZAMIESZCZONE W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO FORMY, SPOSOBY I EFEKTY REALIZACJI § 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wprowadzenie Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Alicja Jóźwiak.. 1 wychowanie fizyczne (2020-08-02)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la ..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) Zgodnie z przepisami złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły .z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy i nauczyciela języka angielskiego na nauczyciela dyplomowanego Data dodania: 2016-10-20 16:25:10 Autor: Alicja Stefanowska Jestem nauczycielką języka angielskiego pracującą w świetlicy.Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

Sprawozdanie z realizacji planu.

Nauczyciel: .. Z dniem 1 września 2020 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 47 w Sosnowcu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Zofia Krakowiak Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie nr 2 w Rawie Mazowieckiej Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Wykształcenie: wyższe magisterskie Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków..

Imię i nazwisko nauczyciela - mgr Paulina S 2.

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Jolanta Maćkowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.SPRAWOZDANIE Z REALIACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (§ 9 ust.. W dobrej wierze i z tytułu chęci pomocy pragnę podzielić się z Wami swoim sprawozdaniem z awansu na nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU 01.09.2014 - 31.05.2017 1..

Plan rozwoju zawodowego.

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. 09.2002 - 30.05.2005).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2020-07-22) Witam!. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - moniki boskovic ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego Wprowadzenie Z dniem 1 września 2008 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2006 r.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanysprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego dotyczy § 8 ust.. WłocławekZawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego 4.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. 2 pkt.. Plan rozwoju zawodowego został zaakceptowany przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie w dniu 23.09.2010 r. Efekty podjętych działań: Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.Następnym zadaniem, które podjęłam było opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Szkoła - 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt