Argumenty do zmiany imienia

Pobierz

Można to uczynić tylko w przypadku wykazania ważnych względów.. 1 ustawy: "zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane; 3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;Ustawodawca zastrzegł, że zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne - wskazane przez niego - "może nastąpić".. Mam 18 lat, pragnę zmienić swoje nazwisko.. Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy.. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn.. Nowe miano może składać się co najwyżej z dwóch imion, oraz góra dwuczłonowego nazwiska.. Argumenty R.F nie przekonały sądu, który podzielił opinie urzędników.1) zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion; 2) zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;3. inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia lub (i) nazwiska INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust..

Zmiana imienia nie może być kaprysem.5.

Marcelina Marcelino, Twoje argumenty sa tak gleboko ukryte pod warstwa emocji, ze trudno je dostrzec.. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Ważne powody.. Jakie argumenty są najlepsze przy składaniu takiego pisma , czy musi być jakiś szczególny powód żeby to uwzględnili i żeby się to udało , czym najlepiej uargumentować?. Zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność naniesienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa.zmiana imienia Nie każdy o tym wie, ale zmiana imienia dziecka bez podania przyczyny jest możliwa przez 6 miesięcy od daty wystawienia aktu urodzenia.. Jako drugi argument planuję podać fakt, iż nazwisko to zalicza mnie do innej kasty społeczeństwa, aniżeli jestem.. Katalog powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska .Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Jej skutkiem jest możliwość, ale i obowiązek stosowania imienia i .76) - ale nie oznacza to, że ludzie mają absolutne prawo do ochrony dobrego imienia (np. ochrona przed zniesławieniem musi być równoważona względem na wolność prasy) albo do najmu .Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu)..

Zastanawiam sie od dawna i coraz poważniej nad zmianą nazwiska i imienia.

zm.).Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion; zmianę kolejności imion.. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, żeZmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.. Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.Zmiana imienia i nazwiska - zapisanie w akcie urodzenia lub metryce chrztu zamiast dotychczas używanego imienia (imion) lub nazwiska (w tym rodowego) bądź obu z nich - nowego imienia lub nazwiska, wybranego przez zainteresowanego i dopuszczalnego przez prawo.Zmiana odbywa się wyłącznie na wniosek własny osoby.. Na imię mam Aleksandra, jednak od zawsze w rodzinie mówiono do mnie Alena.. Zgodnie z art. 4 ust.. Zmiana nazwiska oznacza: zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska,Temat: Zmiana imienia Katarzyna Elżbieta K.: Czy ciężko jest zmienić imię ?Niestety tak..

Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś udzielił mi informacji na temat zmiany imienia.

imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; na imię lub nazwisko używane; na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci .W pewnych przypadkach ustawodawca przewiduje możliwość zmiany imienia lub nazwiska.. Możliwość zmiany danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska została uregulowana w sposób kompleksowy na gruncie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie).zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na to nazwisko, wyłącznie na żądanie wnioskodawcy; Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony "ważnymi względami"..

1 pkt 1-4 ustawy, ale nie tylko one stanowią przesłankę do zmiany imienia i / lub nazwiska.

W świetle w/w ustawy, zmiany tych danych można dokonać jedynie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: reklama.. przez: Lolololo | 2015.7.5 4:36:32 .. 1 i ust.. Mam wrazenie, ze to jest list do kolezanki, ktorej tlumaczysz, a nie do urzedu.Zmiana nazwiska - argumenty - napisał w Prawo cywilne: Witam!. Witam.. Nr 220, poz. 1414 - dalej ustawa).. Tak zawsze się przedstawiałam, nawet (.). czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)adres do korespondencji, uzasadnienie (zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska, 6. oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożyłeś wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie otrzymałeś już decyzji odmownej.. Z uwagi na niedookreślony charakter pojęcia "ważne powody" kwestia spełniania warunków musi być jednak analizowana stosownie do konkretnego przypadku.Taki argument nie jest w ogóle argumentem, trzeba wymyślić coś mocnego.. Chce sie odciąć od przeszłości, od porzedniego życia, od rodziny ojca, która jest w moim mieście niestety dobrze znana i nie chce byc .Z danych uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w 2016 r. na podstawie ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska dokonano w Polsce około 40 tys. zmian nazwiska i około 5 tys. zmian .Jak przekonywał, do zmiany imienia i nazwiska nie jest potrzebny wyrok sądu.. Chciałabym by ktoś z państwa hipotetycznie mi napisał , czy mam szanse ze swoimi argumentami na zmianę imienia.. Ustawa ta odnosi się do zasad zmiany imienia lub nazwiska na inne oraz trybu postępowania w tych sprawach.Zmiana imienia i nazwiska - argumenty, powody?. Jako pierwszy argument chciałbym podać to, że bardzo często moja nazwisko jest mylone, przekręcane z innymi nazwiskami, co uwłacza w moją godność.. Pamiętaj!. O tym czy i w jakich sytuacjach można zmienić imię w Polsce, informuje Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. Ja bym w tym piśmie tak czy siak napisała, że imię zostało nadane "dzięki" pomyłce urzędniczej, może też bym napomknęła o tym, że rodzice nie byli świadomi, że przysługuje im prawo zmiany imienia dziecka do pół roku.Ustawa ogranicza także możliwą liczbę imion i nazwisk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt