Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej

Pobierz

Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020.. Liczba nauczycieli: 22 a) etaty: 20,94sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. Efekty pracy dydaktycznej: ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017Plan nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły 2020/2021 .. Szkoły Podstawowej w Mokrem .. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. 2.Wybór formy sprawozdania należy do dyrektora - może mieć formę pisemną, prezentacji multimedialnej lub inną.. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 7. w tym: - kontraktowych : 1 - mianowanych : 10 - dyplomowanych : 3SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: A. Ewaluacja zewnętrzna- grudzień 2015- wyniki w Raporcie B. Ewaluacja wewnętrzna- kwiecień, maj 2016- wyniki w Raporcie C..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.. zm.);1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Plan nadzoru pedagogicznego przyjęty do realizacji dnia 12.09.2019 r.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020.. Ewaluacji: • Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 7 nauczyciel oraz innowacji.. Liczba oddziałów: 10 3.. Tylko nielicznym nauczycielom8.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 przebiega zgodnie z planem.. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. Ponadto w rozwoju własnym nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem szkoły uznali, że istnieje potrzeba doskonalenia się w zakresie pedagogiki specjalnej..

IX.Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Dyrektor szkoły przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim do dnia 23.08.2019 r. W dniu 27.08.2019 r., kiedy dyrektor będzie już w pracy, odbędzie się rada pedagogiczna, na której zostanie zatwierdzony aneks do arkusza organizacyjnego szkoły, przedstawione też zostanie sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ostatni rok.. Liczba zatrudnionych nauczycieli : 14 .. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Istotne jest, aby w protokole zebrania rady pedagogicznej został odnotowany fakt przedstawienia przez dyrektora sprawozdania z nadzoru.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 .. Z Muzeum Techniki w Warszawie szkoła otrzymała nieodpłatnie 3 gry planszowe.. 7 ustawy z 7 września 1997 r. o systemie oświaty .SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH .. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej..

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020 ...

Wola Wierzbowska 27.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 8.1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. 1.1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018 • Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat .Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻAokreślonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 ..

Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2013 r.): 1. za rok szkolny 2017/2018 .. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej z realizacji planu nadzoru pedagogicznego Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Ewaluacji: Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020naukowe.. Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO .. Liczba oddziałów : 7.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2019/2020Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im.. Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego p. o. WSPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Pozyskanie informacji na temat obecnego poziomu współpracy szkoły z .SPRAWOZDANIE .. Średnia liczebność oddziałów: 15 4.. Liczba uczniów: 150 2. za rok szkolny 2012/2013.. Wybrano obszar Dzieci są aktywneSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Krynicy-Zdroju za rok szkolny 2016/2017.. Liczba uczniów: 83. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):str. 3 KLASY LICEUM 4-LETNIEGO (NA PODUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)stan klasyfikowanych bez ocen niedostatecznych ubyło uczniów od początku roku szkolnego 1a 28 28 28 -4 1b 31 31 31 -1 1c 31 31 31 -1Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Piotra Bąka w Bilczewie .. f. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/19 g. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 .. dyrektora szkoły i wynikają z potrzeb placówki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt