Charakterystyka prądowo napięciowa ogniwa fotowoltaicznego

Pobierz

Praktyczne znaczenie liczby bus bar-ów 1.7.. KRZYWA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA I MOCOWO-NAPIĘCIOWA.. Moc maksymalna i punkt mocy maksymalnej MPP.. Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa PV określa naważniejsze parametry pracy ogniwa takie jak: - prąd zwarciowy Isc.. Maksymalna moc rzeczywistego ogniwa jest więc zawsze mniejsza od mocy ogniwaWarto wykonać analizę charakterystyki prądowo-napięciowej, gdyż jej poprawne wykonanie pozwala na: wykrycie uszkodzenia pojedynczego ogniwa lub grupy ogniw, wysokiej rezystancji łańcucha wynikającej z nieprawidłowych połączeń między modułami, niestarannego zlutowania ścieżek w module, zastosowania kabli o zbyt małym przekroju, degradacji PID, niedopasowania prądowo .Kluczowe parametry są obliczane na podstawie zmierzonych sygnały prądowych i napięciowych.. W praktyce oczywiście nie spotykamy idealnych ogniw.. STC, NOCT - warunki w jakich badane są moduły PV 1.8.. Położenie MPP na charakterystyce prądowo-napięciowej zmienia się przy zmieniających się warunkach nasłonecznienia i temperatury.Ponieważ ogniwa fotowoltaiczne generują prąd stały, moc dostarczana przez ogniwo (a także moduł i macierz) jest iloczynem prądu i napięcia.. STC, NOCT - warunki w jakich badane są moduły PV 1.8.. Ogniwa fotowoltaiczne 1 - 4 są trwale podłączone z układem pomiarowym i są wy-prowadzone na gniazda bananowe PV1 .Ogniwa słoneczne, połączone szeregowo lub równolegle, tworzą moduł fotowoltaiczny (PV)..

Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze ...Rys.

Ogniwa słoneczne.. Współczynnik wypełnienia Kolejnym istotnym parametrem opisującym jakość ogniwa fotowoltaicznego jest współczynnik wypełnienia, określany jako FF (ang. Fill Factor).. Gwarancja mocy po 12 latach: 90 %.. Typowa charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa chemicznego przedstawiona jest na rysunku poniżej.. Zwrócić uwagę należy również na napięcie obwodu otwartego U oc.4 Moc maksymalna Charakterystyka prądowo - napięciowa dla idealnego ogniwa słonecznego powinna mieć kształt prostokąta o bokach I SC i V OC.. prądowo-napięciowych zauważyć można, że ogniwo polikrystaliczne osiągnęło najwyższą moc w oświetleniu o wartości 5000 lux.. Jak poznać moduły wykonane z wysokiej lub niskiej jakości ogniw?. Ogniwo fotowoltaiczne jest podstawowym elementem modułu i całego systemu fotowoltaicznego.. Temperaturowy współczynnik mocy: -0,45 %/°C.. Półprzewodnik.. Zmieniaj ąc napi ęcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczycie-la (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli.. P = 27W Wynika stąd, że przy konieczności łączenia ze sobą różnych modułów o odmiennej charakterystyce prądowo napięciowej spowodowanej np. - wymianą uszkodzonego modułu - rozbudowy .charakterystyki I-V przed i po oświetleniu oraz zależność mocy P=f(V)..

Charakterystyka prądowo - napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne 1.9.

Gwarancja mocy po 25 latach: 80 %.. - napięcie obwodu otwartego Voc.. Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne wykazują wyższe sprawności konwersji ze wszystkich ogniw krzemowych, ale są droższe w produkcji.. Parametry ogniwa słonecznego Najważniejsze parametrem decydującym o użyteczności ogniwa jest jego sprawność.. PARAMETRY TECHNICZNE.. PARAMETRY ELEKTRYCZNE.. Charakterystyka prądowo-napieciowa dla idealnego fotoogniwa powinna mieć kształt prostokąta o bokach I SC i U oc W praktyce .Charakterystyka prądowo-napięciowa.. Charakterystyka ogniwa PV Zjawisko fotowoltaiczne polega na bezpośredniej konwersji energii promie-niowania słonecznego w energię elektryczną prądu stałego.. Charakterystyka prądowo-napięciowa komórki fotowoltaicznej Pracę pojedynczej komórki fotowoltaicznej opisuje charakterystyka prądowo .J 13.1.. Dla uzyskania większych napięć lub prądów ogniwa łączone są szeregowo lub równolegle w moduł fotowoltaiczny.Charakterystyka prądowo-napięciowa (I-V) pozwala na wyznaczenie następujących parametrów elementu fotowoltaicznego : Prąd zwarciowy I SC (ang. s hort- c ircuit current ) - prąd płynący przez ogniwo PV w warunkach, gdy zwarte są jego elektrody (napięcie na ogniwie V = -0); w praktyce wartość prądu zwarciowego z dużą dokładnością odpowiada wartości generowanego światłem fotoprądu I PH .Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa nieoświetlonego (linia kropkowana) i oświetlonego (linia ciągła)..

2.1 Charakterystyka I-V rzeczywistego ogniwa słonecznego [4].

Tolerancja mocy: 0 ~ +5 W.. Im jego wartość jest bliższa 100%, tym bardziej charakterystyka prądowo-napięciowej panelu fotowoltaicznego jest zbliżona do idealnej.. W typowych zastosowaniach do zasilania budynków mieszkalnych lub współpracy z siecią energetyczną system fotowoltaiczny składa się z jednego lub większej liczby takich modułów fotowoltaicznych połączonych szeregowo i tworzących łańcuch w celu zwiększenia sumarycznego napięcia.Wyznaczanie charakterystyki pr ądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3.. Można zauważyć, że jest to ta sama krzywa przesunięta na osi prądu o wartość prądu I ph.. Przy próbie poboru prądu większego od tej wartości napięcie ogniwa chemicznego spada do zera.. Udział w rynku poszczególnych typów modułów PV 1.5. moc wydzielona w obwodzie zewnętrznym jest równa zeru.. W oparciu o parametry .. WYMIARYz charakterystyki prądowo - napięciowej oświetlonego ogniwa.. O właściwościach fotowoltaicznych ogniwa decyduje kształt charakterystyki pradowonapięciowej I(U).. Zestaw fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 8,4 kW umożliwi .całkowity koszt ogniwa fotowoltaicznego.. Poni żej znajduje si ę przykładowa tabela pomiarowa.Na rysunku 2 przedstawiono charakterystyki prądowo-napięciowe ogniwa fotowoltaicznego w ciemności oraz w czasie jego oświetlenia.. Z charakterystyki tej można tez wyznaczyć wartości prądu Im i napięcia Vm dla maksymalnej mocy ogniwa.Parametry ogniwa fotowoltaicznego są uzależnione od natężenia oraz widma promieniowania słonecznego i temperatury..

Struktura ogniwa słonecznego 4.

Moc maksymalna Charakterystyka prądowo - napięciowa dla idealnego ogniwa słonecznego powinna mieć kształt prostokąta o bokach I SC i V OC.. Wpływ natężenia promieniowa słonecznego na wartość prądu i napięcia przedstawia rys. 6.. Symulator słoneczny może badać moduły fotowoltaiczne w technologiach: krzemowej mono/polikrystalicznej, amorficznej, CdTe and CIS/CIGS.. Symulator mierzy parametry wykresu IV (krzywa prądowo-napięciowa).Zestaw fotowoltaiczny (fotovoltaiczny) WEBER 8,4 kW. Prezentowany zestaw fotowoltaiczny (fotovoltaiczny) WEBER o mocy 8,4 kW przeznaczony jest do produkcji energii w systemie ON-GRID, tzn. energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne kierowana jest do sieci energetycznej za pośrednictwem inwertera i licznika dwukierunkowego.. Występuje również zależność współrzędnych od temperatury.1.8.. W praktyce oczywiście nie spotykamy idealnych ogniw.. Zestawienie typów i podstawowych parametrów modułów PV 1.6.. ę samą moc uzyskuje ogniwo monokrystaliczne w oświetleniu 250 lux czyli przy świetle o natężeniu dwadzieścia razy mniejszym.. Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych 1.10.. Zestawienie typów i podstawowych parametrów modułów PV 1.6.. Wartość tego prądu zależy liniowo od intensywności oświetlenia oraz powierzchni ogniwa.Następnym parametrem paneli fotowoltaicznych jest współczynnik wypełnienia (FF) opisujący jakość ogniwa.. Temperaturowy współczynnik prądowy: +0,055 %/°C.. MPP charakteryzuje maksymalną moc wydzieloną na rezystancji obciążenia.. Zaznaczono prąd zwarcia I sc i napięcie rozwarcia V OC, punkt maksymalnej mocy P max i odpowiadające mu prąd I mp i napięcie V mp.. Udział w rynku poszczególnych typów modułów PV 1.5.. Pojedyncze ogniwo dostarcza mocy od 1 do 2 W. Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa słonecznego 5.. Najważniejszymi elementem systemu PV jest generator PV, zbudowany z ogniw fotowolta-icznych, których budowa przypomina budowę diody półprzewodnikowej.Rys.5 Połączenie równoległe paneli o różnej charakterystyce prądowo napięciowej.. Ogniwa cienkowarstwowe są jednak mniej wydajne od wykonywanych z krzemu krystalicznego - w warunkach laboratoryjnych osiąga się sprawność do 13%.. Współczynnik wypełnienia FFPunkt mocy maksymalnej ogniwa słonecznego należy wyznaczać na podstawie jego charakterystyki prądowo napięciowej, przy czym każdy poziom nasłonecznienia jest skojarzony z innym maksimum mocy elektrycznej.. Wyznaczanie charakterystyk ogniw słonecznych INSTRUKCJA WYKONANIA ZADANIA Obowiązujące zagadnienia teoretyczne: 1.. Żeby jej wartość była największa, należy ją dostarczyć w tzw. punkcie mocy maksymalnej (MPP - Maximum Power Point), czyli w tym punkcie charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa fotowoltaicznego, dla którego wartość prądu i napięcia jest maksymalna.Ogniwa chemiczne posiadają wyraźnie ograniczoną maksymalną obciążalność - tzw. maksymalny prąd chwilowy.. Jest toTemperaturowy współczynnik napięciowy: -0,35 %/°C.. napięcia tworzy się na wiele5.. Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury 1.11.. Jest to szczególnie istotna różnica jeśli ogniwo możepowierzchni modułu.. Praktyczne znaczenie liczby bus bar-ów 1.7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt