Uzupełnij dialog słowami z nawiasów w czasach past continuous lub past simple

Pobierz

własnymi słowami jak literaci odwiedzali się królowi za jego mecenas Zdzisław Libera uwagi o życiu warszawy w czasach stanislawowskich własnymi słowami.. 1.Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w kolbie podczas przeprowadzonego doświadczenia.. 6.Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Present Continuous Amy, Tom and Elena are at a cafe.. Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasach Past Simple oraz Past Continuous.. Oceń, czy gdyby do opisanego doświadczenia użyto kwasu etanowego zamiast kwasu metanowego, również zaobserwowano by odbarwienie roztworu w kolbie oraz powstanie osadu w probówce.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Trzeba uzupełnić słowa z zawiasów w czasach Past Simple lub Past Continous .. orzech3421 orzech3421 27.12.2019Uzupełnij tekst słowami z nawiasów w czasach Present Simple lub Present Continuous.. 2013-10-22 17:09:22 Uzupełnij dialog, wstawiając podane czasowniki w czasie Present continuous .. Ćwiczenie składa się tylko z dwóch pytań, niemniej każde z nich to krótkie opowiadanie zawierające kilka zdań w czasach Past Simple bądź Past Continuous.Przykład 8 jest niedopracowany moim zdaniem.. Uzupełnij luki właściwymi formami czasowników w Past simple.. Test rozwiązano 203177 razy.. 2011-04-26 09:29:03Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w poprawnej formie czasu past simple, past continuous lub past perfect..

4 Uzupełnij dialog słowami z nawiasów w czasach Past Continuous lub Past Simple.

Question from @Rokszi - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w czasie past simple.. 2015-05-27 16:13:57Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Present simple lub Present continuous.. Poziom: Pre-intermediate.. It was past .Uzupełnij tekst czasownikami w nawiasach w stronie czynnej lub biernej czasów present simple, past simple lub present perfect .. Rozwiąż test.. czasowniki z nawiasów : (go), (sit), (write), (meet), (watch), (do), (visit) Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. czasowniki z nawiasów: (go),(sit),(write),(meet),(watch),(do),(visit) NIECH KTOŚ MI WYJAŚCI CZAS: present simple i past simple present perfekt present coninuosus i past continuous i znaczenie czasowników regularnych i nie raegularnych daje: 17 punktów .Uzupełnij luki w tekście poprawnymi formami czasowników w nawiasach w czasach Past Simple lub Present Perfect.. 2015-05-27 16:13:57 Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Past Simple 2009-04-19 17:15:15Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej formie czasu Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple lub wyrażenia to be going to.Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam..

2012-01-09 19:53:01uzupelnij dialog slowami z nawiasow w czasach past continuous lub past simple.

1.When I got to school thisUzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Present simple lub Present continuous.. 2011-04-07 19:16:39 Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach w czasie past simple , present perfect lub present perfect continuous.. ).Wpisz czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie czasu past simple bądź past continuous.. Uzupełnij tekst wstawiając czasowniki w nawiasach we właściwej formie Ben gets up at half .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uzupełnij zdania czasownikiem z nawiasów w formie czasu Past Simple lub Past Continuous.1Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie-present simple, present continuous, past simple.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. She (7) .. (tell) me that .Liczba pytań: 2 Zaliczenie: 75% Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić brakujące słowa w jednym z dwóch czasów.. Question from @Mądralalka32 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPast Simple I Ćwiczenie online.. 2010-12-05 17:25:33 Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Past Simple , Past Continuous , Present Perfect lub Past Perect..

... Uzupełnij dialog czasownikami z nawiasów w czasie Past Continuous.

Ps.Zrobiłam już dwa ale nie wiem czy dobrze :) PLISSS NA JUTRO.. Do wypełnienia pozostałych luk użyj własnych pomysłów.. 2011-04-07 19:16:39; Uzupełnij zdania czasownikami w czasie Past Simple oraz Past Continuous 2009-03-21 17:20:28; Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Past Simple 2009-04-19 17:15:15; Uzupełnij zdania, czasownikami z nawiasów w formie przeczącej 2012-03-13 20:50:16 .Uzupełnij wiadomość email czasownikami z nawiasów w czasie Past Simple lub Present Perfect dam naj.. Średni wynik: 64,82 % ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt