Przeczytaj tekst napisz kto wykonuje czynności 17

Pobierz

Zadania 1, 2 i 3 na stronie 62 w ćwiczeniach będą podlegać ocenie.Test nr 1 kl. 3.. Zapisujcie w zeszytach wyłącznie to, o co Was wyraźnie prosimy.. Przeczytaj,przepisz do zeszytu i naucz się definicji zamieszczonej w ramce str.259 3.. Zapisz co oznaczają skróty na metkach koszulek z zad.. Napisz kto i kiedy wykonuję czynności, o których jest mowa?. Temat: Części zdania - ćwiczenia.. After school, I chat on my mobile or post comments on the internet.Otwórz podręcznik na str. 100 i przejdź do zadania 1- przeczytaj i posłuchaj dialog, a potem przeczytaj zadania 1-3 i napisz kto wykonuje te czynności- napisz imiona w lukach zdań: Teraz zapoznaj się z poniższą notatką na temat Czasu Present Continuous.W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1 i 2 na stronie 62.Przeczytaj oba teksty.. !Fioletowa ramka!. Skończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszaw-skim.. CV powinno zawierać informacje dotyczące twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.2.. Na podstawie historyjki wykonaj zadanie 8 ze str. 95.. Wyszukaj wśród wyrazów orzeczenia i zapisz w zeszycie.. Wpisz w luki Cindy, Kuba lub Cindy i Kuba).. Napisz którą koszulkę kupi dziewczyna.. Do swojego nauczyciela przesyłajcie rozwiązania tylko wskazanych zadań.Potraktujmy to jako krótkie powtórzenie.. Zbierać pieniądze 2.. 81% Recenzja powieści "Wakacje z duchami"..

- zadanie 3 (Przeczytaj dwa teksty i napisz kto wykonuje czynności 1-7.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj oba teksty napisz kto i kiedy wykonuje czynnosci o ktorych jest mowa.. Wykonaj ustnie zad.. Wysłuchaj nagrania 3.03 (nagranie wysłano na maila) oraz poćwicz czytanie tekstu.. Napisz w zeszycie następujące nagłówki: Name, Height, Eyes, Good at, Personality.. Potem przeczytaj tekst i zapisz pod każdym nagłówkiem właściwą informację.. Przeanalizuj budowę i znaczenie wyrazów używanych przez .. 17.Jakich dwóch języków obcych używał Żeromski, aby wprowadzać różne .. 4.Obok wypowiedzi zapisz, kto jest wykonawcą czynności.. Temat: My working week - ćwiczenia w czytaniu.. Obecnie prowadzi do- piątek - 26.02.2021r.. Wymyślcie historię innego przedmiotu, który zacząłby się, podobnie jak kołdra, dziwacznie zachowywać.. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.. a.Łowił ryby nad jeziorem.Nagle spostrzegł wielką czarną plamę na powierzchni wody.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ pomocy , angielski na jutro .. Napisz kto wykonuje czynności 1-7Przeczytaj teksty.. T-shirt jest jeden więc IT a trousers są w liczbie mnogiej więc THEM.Przeczytaj tekst o Małgorzacie Chmielewskiej i wykonaj zadania 16. i 17..

Napisz, kto wykonuje czy vykonuje czynności 1-7.

Zeszyt ćwiczeń: zad.. ask- pytać.. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).Język polski klasa 6.. Zadanie 2.. Podkreśl wyrazy, które o tym mówią.. Jeśli dacie radę, proszę wykonajcie również zadania 2, 3 i 4 ze strony 56 w zeszycie ćwiczeń.. np. pisać - to nie jest orzeczenie, bo nie wiemy kto wykonuje czynność,Przeczytaj tekst i napisz ramowy plan zdarzeń.używaj tylko rownoważników zdań.. 1,2 strona 64.. Uzupełnij zdania 1-4 pod ramką spójnikiem but .Podręcznik str. 79 zadanie 1.. Na naszym spotkaniu w czwartek sprawdzimy zadania i omówimy zagadnienia, które sprawiły wam trudności.Zadanie 3. daily routine- codzienne czynności.. 2.Narysuj w zeszycie dowolnego ptaka z ćwiczenia 3 ze str.20 zeszyt ćwiczeń.3.. Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Zapisz te czynności we właściwej kolejności.. Ciało spada z wysokości h = 30 m.Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 313-317 4.. Pracowała jako katechetka2 z niewidomymi dziećmi w Laskach.. 18 marca 2020. by Jolanta Skolimowska in Lekcje dla klas 6, Lekcje zdalne.. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania w zadaniu 4, np. 1 Yes, I do.. W zeszycie napisz, jakie czynności po kolei Clanker wykonuje przed pójściem do szkoły.. W zdaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwa, zgodną z treścią tekstu..

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie.

W języku polskim występuje wiele form czasowników.. Określ ich rodzaj według- zadanie 2 (Napisz, jakie czynności przedstawiają ilustracje.. Chodziła z przewodnikiem po .. Wpisz wyrażenia pod obrazkami).. Sprawdź co oznaczają zwroty z ramki USEFUL.. a school survey- szkolna ankieta.. W czasie wakacji Pola była u babci w górach.. Ułóżcie rozmowę między wami a wybranym przedmiotem.Podręcznik str. 83.; zad.. - 2 godz. 5.Zredaguj wywiad, który można by przeprowadzić z Mona Lisą.. Przeczytaj teskt.. Data zajęć: 06.05.20.. Proszę o wykonanie ćwiczenia 1 i 3 ze strony 78 w podręczniku (odpowiedzi zapiszcie w zeszycie).. 5.Podkreśl w zdaniach orzeczenia i podmioty.. Question from @Ilonaszalona1 - Szkoła podstawowa - PolskiPodaj rodzaje czynności, które wykonuje Policja.. 6 Przeczytaj tekst.. Pewne ciało porusza się z prędkością 216 km/h, energia kinetyczna wynosi 0,004 MJ, oblicz energię potencjalną tego ciała, ciało to znajdowało się na wysokości 50 mm.. 1.Sporządź wykresy i nazwij części zdania w podanych zdaniach: Pracowite pszczółki zbierają nektar na łące.1.. Powiedz, jakie są różnice między tym, co robi rano Anna, a .. 6 Repetytorium Przeczytaj tekst.. Teksty są bardzo łatwe, więc nie zniechęcaj się!. Przetłumacz nazwy zawodów z ramki z ćw.1 ze strony 96.Aneks:Język polski - czasowniki..

Przeczytaj tekst ze strony 96.

Tylko czasowniki mogą występować jako orzeczenie zdania.. Pracodawcy będą wymagali od ciebie przedstawienia życiorysu zawodowego, czyli CV ( Curriculum Vitae, z łac. - bieg życia, przebieg życia), i listu motywacyjnego.. early- wcześnie1.Przeczytaj samodzielnie tekst "Kto puka" lub poproś o przeczytanie rodzica, następnie wykonaj ćwiczenia ze strony 20- zeszyt ćwiczeń.. Podręcznik strona 90 zadanie 1.. Następnie przepisz notatkę z ramki, kiedy używamy spójnika but, a kiedy and.. Drodzy Uczniowie, apelujemy do Was o spokojne czytanie zamieszczonych scenariuszy.. Zadanie 2 strona 91.Przeczytaj historyjkę ze strony 95.. Bardziej szczegółowo3.Przeczytaj tekst ze s. 225 -226.. Małgorzata Chmielewska (ur. 1 stycznia 1951 roku w Poznaniu) - siostra zakonna, prze-łożona1 Wspólnoty "Chleb Życia".. Pamiętaj, że orzeczenia to tylko te czasowniki, które są w formie osobowej, czyli wiemy kto jest wykonawcą czynności.. Bardzo proszę napisać w zeszycie, kto wykonuje dane czynności 1-6 (zad.. Napisz kto wykonuje czynności 1-7 Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj teskt.. Zapoznaj się z niebieskimi ramkami.. Przeczytaj dialog i sprawdź co oznaczają zdania na str. 82.. Czasowniki polskie podlegają koniugacji, czyli odmianie przez osoby i czasy.Temat : Formatowanie tekstu c. d 4.05.2020 W z wi ą z ku z gł os a m i , ż e dz i e c i ni e ra dz ą s obi e z ć wi c z e ni a m i i z a da ni a m i , w t ym t ygodni u powt órz ym y form a t owa ni e t e ks t u. Os oby, kt óre s obi e pora dz i ł y m ogą robi ć z a da ni a dl aDroga do zawodu.. Czasowniki określają czynność lub stan.. Przepisz poniższe słownictwo do zeszytu oraz wykonaj zad 2 ( Kto wykonuje poszczególne czynności Alex, Jen czy both- oboje?). Pielęgnowała róże w ogródku i obserwowała, jak dojrzewa zboże.. 6 Ułóż zwroty opisujące czynności codzienne, .. Listening and Speaking 7 2.17 e Posłuchaj, jak Anna i Matt rozmawiają o tym, co robią codziennie rano..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt