Charakterystyka klasy 4 przez wychowawcę

Pobierz

Utrzymuje dyscyplinę na lekcji, wobec uczniów jest bardzo surowy.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji.. Ilość uczniów1.. mu klas?, zgodnie z planem pracy i zmierzanie do pe?nej realizacji tego zadania.. Opinia o uczniu.INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Podejmowane przez wychowawcę działania w celu wyeliminowania nieobecności: .. Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły .Z klasą w marcu wybraliśmy się na spektakl "Alicja w Krainie Czarów" do Sędziszowa Młp.. Wychowawca doskonali własny warsztat pracy poprzez czytelnictwo prasy fachowej i książek na temat, konsultacje z innymi nauczycielami, uczestniczenie w zajęciach warsztatowych i kursach.. Warlubie.. Wychowawca: Anna Małodzińska.. i utrzymanie z nimi .Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu..

Bli?sze poznanie uczniów przez wychowawc?

Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. (034) 323-13-81, e-mail: Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Współpraca z rodzicami uczniów przebiega prawidłowo, rodzice biorą udział w spotkaniach wywiadowczych i indywidualnych, telefonują.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Charakterystyka bohaterów.. Oława.. Aleksandra Gajewska.. Na wychowaniu fizycznym uczeń angażuje się w grę kiedy trafi na oczekiwaną przez siebie drużynę.. Nie ma ogólnej regulacji prawnej, która odnosi się do charakterystyki takiego dokumentu jak "Teczka Wychowawcy".Sprawozdanie wychowawcy klasy - I semestr roku szkolnego 2019/2020.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Frekwencja 92,86.. Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów w danym zespole klasowym (informacje zebrane od nauczycieli przez wychowawcę klasy).SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Nie potrafi znieść porażki.4.. 9, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ichPlik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przemowa dla wychowawcy na zakończenie klasy szóstej..

Formy pomocy oferowanej przez szkołę .

Biała Podlaska.. Siewierz.. Joanna Stępniewska.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymZnamy się krótko, chyba codziennie uczymy się siebie po trosze.. opiek?. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Następny.. W tym roku kończę szóstką klasę.Nasi rodzice ustalili że przy rozdawaniu świadectw w klasie gospodarz powinien wygłosić jakieś przemówienie no i tak się składa że jestem nim ja ;) .Charakterystyka klasy: .. Lp Nazwisko imię Nazwa konkursu /poziom / miejsce Uwagi / EDURADA.PL.. Powrót.. Poprzedni.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Title: sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AM- informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, - informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania .Oto przesłane przez Panią Agnieszkę Sprawozdanie wychowawcy klasy 3..

Wychowawca klasy sprawuje bezpo?redni?

gen. Mariusza ZaruskiegoNasza klasa IIIb dobrze prezentuje się!. Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. Opinia o dziecku przedszkolnym.. Podaj swój e-mail, żeby dostawać materiały dla nauczycieli z Oskwarek.pl Odbierz maila potwierdzającego i kliknij na link potwierdzający.. Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Koordynacja działań klasy przez wychowawcę polega na: - wymianie informacji na temat poszczególnych uczniów i całej klasy, - analizie sytuacji wychowawczej w klasie i uzgadnianiu ocen i planów działania, - uzgadnianiu niektórych spraw formalnych i administracyjnych, niezbędnych do skutecznego działania wszystkich uczestników .Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza..

6Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. W przeciwnym wypadku buntuje się, czasem płacze.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Scribd is the world's largest social reading and publishing site.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al.. Bem - jeden z uczniów klasy ósmej, przepytany przez Alcybiadesa podczas pierwszej próby WAB-u, .. Żwaczek - polonista i wychowawca klasy ósmej, znany z żelaznej ręki.. G?ównym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzon?. Nauczyciel wychowawca rozwija aktywną współpracę z rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie.. Forma pomocy Imię i nazwisko ucznia Liczba uczniów 1 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze (rodzaj zajęć - tylko liczba uczniów, bez podawania nazwisk dzieci) 3 Zajęcia terapii pedagogicznej 4 Zajęcia .Zadania wychowawcy klasy.. Dorota Kubisa-Skalska.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/ .. Informacja o realizacji programu nauczania.. Dodaj Twój komentarz: Czy chcesz otrzymywać od nas maile z darmowymi materiałami?. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny.. Klasa włączyła się w przygotowanie teatrzyku dla dzieci z przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. Karolina Cichowska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt