Progi punktowe do liceum wrocław 2021

Pobierz

Kryteria przyjęć na studia I stopnia.. Kryteria przyjęć na …Niestety, według mnie ukończenie takiej szkoły z reguły poważnie osłabia szanse "dostania się" na studia weterynaryjne.. Akty prawne.. Opłata rekrutacyjna.. KONTAKT ZE SZKOŁĄ.. Widzimy, że dla poziomu edukacji wprawdzie znaczenia to nie ma … Najważniejsze informacje dla maturzystów.. SPOTKANIE Z …Przedstawiamy informacje, które będą Wam, jako kandydatom do naszej Szkoły, bardzo przydatne.. Wyniki rekrutacji w roku 2021 po I naborze.. Minimalna liczba punktów umożliwiająca zakwalikowanie się do wybranej szkoły/oddziału/grupy rekrutacyjnej.Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów na świadectwie: język polski; matematyka; język obcy I; język obcy II .. Zachęcamy do lektury i życzymy sukcesów!. Kryteria przyjęć.. W menu Kandydaci z lewej …progi punktowe liceum; ile punktów do liceum; rekrutacja wrocław; progi punktowe licea; próg punktowy liceumPóki co przedstawiamy Wam progi punktowe na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny z 2020 roku oraz planowane daty ogłoszenia list rankingowych i wyników …Termin rejestracji: 4.05.2021 do 11.07.2021 Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji Termin uzupełniania wyników matur: do 14.07.2021 …Ponad 1400 uczniów nie dostało się do żadnej klasy w pierwszym etapie tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych, a powodem są dużo wyższe progi punktowe niż …Progi punktowe: Gdańsk II Liceum Ogólnokształcące 1a mat-fiz-ang - 163,55 1a mat-fiz-ang - 163,55 1b hist-pol-wos - 151,25 1c biol-chem - 161,35 1e mat-geogr-ang - …Zobacz progi do liceów, techników i szkół branżowych na rok 2020/2021 Anastazja Bezduszna 5 stycznia 2021, 13:44 Rekrutacja do szkół średnich 2020: Progi …Wrocław..

próg punktowy liceum.

Rekrutacja na studia 2020/2021.. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy Samorząd Uczniowski.. Sprawdź!. Piastów Śląskich: Wrocław: 646: 618: …progi punktowe - rekrutacja do szkÓŁ ponadgimnazjalnych 2018 we wrocŁawiu Liceum Ogólnokształcące nr I - ogólny - 1A1,biologia, chemia, język angielski - język …poniżej znajdziecie informacje i szczegóły rekrutacji w V LO we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022 - m.in. ofertę edukacyjną, zasady i harmonogram rekrutacji, zasady …punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów: ję­zyk polski; ję­zyk obcy; ma­te­ma­tyka; historia lub fizyka; Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu …Zarządzenie nr 21/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 …Progi punktowe do liceów i techników 2 lutego 2021 Żeby dostać się do pierwszej klasy w I LO czy II LO trzeba będzie uzyskać 130 punktów, a do Zespołu Szkół …Liceum Ogólnokształcące nr V ul. Jacka Kuronia 14 50-550 Wrocław.. Liczba miejsc.. (+48) 71 798 69 13 @: ..

NIP: REGON: 000210022.rekrutacja wrocław.

Ile punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do topowych szkół?Liceum Ogólnokształcące nr XII we Wrocławiu.. Karola Holteia: Oborniki Śląskie: 747: 911: 500+ 39.83: 45: 664: LO nr II im.. I tak np. w jednym z poznańskich liceów w ubiegłym roku minimum punktowe wynosiło około 100, a w tym roku już prawie 130 …Dokumenty rekrutacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt