Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych doc

Pobierz

- 2012, czerwiec (40), s. 34-35Po uzupełnieniu, sprawozdanie przesłać elektronicznie na e-mail: .. (do zastosowania : dot.. jednostkowych zajęć lub okresu rozliczeniowego np. miesięcznego) SPRAWOZDANIE z realizacji zajęć.. Projekt obejmowałSPRAWOZDANIE Z INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PROWADZONYCH Z UCZNIEM KLASY 7 .imię i nazwisko.. // Głos Pedagogiczny.. Zadanie nr 1 w Projekcie POKL.09.01.02-24-202/11 o nazwie "Nasza Mała Szkoła"Sprawozdania • pliki użytkownika milux14 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdania(1).zip, wymiar stazu.docPlik POJĘCIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO.doc na koncie użytkownika jolpier • folder zajęcia • Data dodania: 5 lut 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.8.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, który na bieżąco dostosowałam do wymagań i indywidualnych potrzeb uczniów.Prowadząca zajęcia :Krystyna Gerwatowska "Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".. Liczba godzin: 3.. W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe..

Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

Natomiast wersję papierową z własnoręcznym podpisem należy złożyć w sekretariacie.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:52:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH .. Liczba uczestników: 5.Łoskot, Małgorzata Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w szkole podstawowej / Małgorzata Łoskot.. W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 Zajęcia rewalidacyjne odbywały się dwa razy w tygodniu .. Celem zajęć było, przede wszystkim, wzmocnienie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania, wspomaganie mocnych stron chłopca, doskonalenie koncentracji uwagi .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 terapią objętych było 41 uczniów posiadających opinie psychologiczno - pedagogiczne.. Tytuł spotkania (nazwa modułu, zakresu zajeć) : 2.. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne, korzystamy z różnorodnych metod wspomagających rozwój psychofizyczny..

...Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

Sprawozdania i raporty z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Jolanta Bonikowska Created Date: 4/12/2021 8:51:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .z dnia 19 czerwca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ .. sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych za rok szkolny 2018/2019 Author: admin Last modified by: Rafal Created Date: 1/15/2019 11:14:00 AM Company: Ministrerstwo Edukacji Narodowej .SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lenovo Created Date: 6/14/2016 10:35:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. bardziej szczegółowoSprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych w 2010 r. "Twórcza wyobraźnia"- zajęcia arteterapeutyczne.. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie..

Realizacja programu zajęć w stosunku do każdego ucznia ...

M. Bogdanowicz "Metoda dobrego startu".. za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania).. Spotkania odbywały się… Zobacz więcejSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu .. korekcyjno - kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych.. Termin(y) realizacji: 4.. Cele programu: Cel główny: wyrównywanie deficytów rozwojowych, Cele bezpośrednie: podniesienie poziomu sprawności .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych; Ocena - przykłady mocnych i słabych stron ucznia; Przykładowa opinia o uczniu do MOPS; Przykładowa opinia; Przykładowe sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu; Przykładowe sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedszkolePedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. Wejść .Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Wskaźniki oceny pracy nauczyciela przedszkola; Pakiet: Maj 2017.. Zadbałam także o szafkę multimedialną, w której zgromadziłam wiele płyt CD, DVD.. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WIERZBICY.. Realizacja programu zajęć .. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie był realizowany grant "Twórcza wyobraźnia" - zajęcia arteterapeutyczne..

J.program pracy z uczniem/uczennicĄ zajĘĆ korekcyjno-kompensacyjnych nowa jakoŚĆ edukacji w pyskowicach.

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.. Podręczniki wspomagające pracę dziecka na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych podczas realizacji programu: 1.. Pedagog szkolny.. T. Gąsowska, Z. Pietrzak-Stępowska "Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu".. Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (I półrocze 2016/2017) - Anna Dąbrowska .. Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII.1 PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Autorzy programu: mgr Agnieszka Piórkowska, mgr Aleksandra Radziewska, mgr Patrycja Świerkosz (pedagodzy szkolni) Tytuł programu:,,z ortografią na TY zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.. Materiały na radę klasyfikacyjną.. Janusz Korczak.. sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych za I półrocze roku szkolnego 2018/2019Cele zajęć korekcyjno kompensacyjnych.. Z. Saduś "Uczymy się czytać i pisać".. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci.Materiały końcoworoczne.. Wersję papierową z własnoręcznym podpisem należy złożyć dyrektorowi podczas rady pedagogicznej.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. program pracy z uczniem/uczennicĄ zajĘĆ korekcyjno-kompensacyjnych nowa jakoŚĆ edukacji w pyskowicach realizowany w ramach projektu: wyrÓwnywania szans edukacyjnych uczniÓw z grup o utrudnionym dostĘpie .. Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników nauczania w przedszkolu lub szkole.. Tak wyznaczony cel wymaga sprecyzowania celów operacyjnych - etapowych: 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH w ramach projektu "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach 1-3" w roku szkolnym 2012/2013 (do dnia 22 kwietnia 2013 roku) w Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku.. Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt