Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi a-d są poprawne

Pobierz

Tekst - "An imposs…Z podanych wyrazów (A-F) wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. (0-1) Spośród podanych pytań wskaż to, na które nie można znaleźć odpowiedzi w przytoczonym fragmencie utworu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego.Wybierz właściwąStrona 8 z 13 MJA_1P Zadanie 6.. NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. C (Na Ziemi jest coraz więcej ludzi kochających czekoladę.). A. cwaniactwo B. przebiegłość C. ryzykanctwo D. niecierpliwość Zadanie 3.. (0-1) Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Na które z podanych pytań odpowiedź znajdziesz w 4. akapicie tekstu?. Es war windig und .Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi Które z podanych wielkości zawsze są wyrażone liczbami naturalnymi?. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Polub to zadanie.. 1Przeczytaj tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Przeczytaj tekst.. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. (0-5) Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Które z podanych odpowiedziA-C poprawnie i logicznie go uzupełniają?. Zdania mogą dotyczyć informacji, głównej myśli, kontekstu lub intencji autora..

Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .

[Mieszko] ma trzy tysiące pancernych, podzielonychPrzeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. W jaki sposób postęp cywilizacyjny wpłynął na rozwój kawiarni?. Then I crossed the hot, white sand.N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich [tj. słowiańskich] krajów.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3. usłyszysz dwukrotnie.. B. W jakim celu ludzie kultury spotykali się w kawiarniach?. Pozostałe oznaczałyby: z naturą (avec .6.. LOS ESPAÑOLES TENEMOS LA CULPA DE QUE EL AÑO COMIENCE EL 1 DE ENERO El hecho .Przeczytaj trzy teksty związane z wynalazkami.. 1 Zobacz odpowiedź Charloetta Charloetta 1.. Zdecyduj, które z podanych zdań 1 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F).. Zakreśl literę A, B, C albo D.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. W tym zdaniu należy zatem do tego nawiązać i użyć czasownika, który będzie się odnosił do tego samego, czyli uwielbiania czekolady.Przeczytaj tekst..

Które z podanych odpowiedzi A-C są zgodne z treścią tekstów?

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. It was a very old book.2 określasz na podstawie nagrania, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. (0-1) Która z wymienionych cech, według autora tekstu, może być często mylona z odwagą?. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. 2013-05-05 09:48:00Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.. Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.). Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. który zapis podanego wyrazu jest właściwy ?. Ten aparat umożliwia przenoszenie owoców przez wiatr.. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. Liczba ludności B.Powierzchnia mieszkania w metrach kwadratowych C.Odległość między dwoma obiektami wyrażona w kilometrach D.. He was a high school mathematicsPrzeczytaj tekst i zaznacz, które zdania są poprawne (R) , a które fałszywe(F).. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj tekst spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają lukiPodobało się?. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Uczniowie zbadali7.1.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

(3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.

CD 0 MP 0 Usłyszysz dwukrotnie reklamę radiową.. Angielski.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. Agnieszka.. (0-3) Przeczytaj tekst.. OPOP- Strona 5 z 21Zadanie 1.. Wejdź na mój profil na Instagramie: poprawne odpowiedzi na pytanie 2011-11-30 20:24:22 Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi .. Od kiedy kawiarnia stała się miejscem spotkań?. Wybierz odpowiedzi A albo B oraz C albo D. Mniszek lekarski, potocznie zwany dmuchawcem lub mleczem, to pospolita roślina wytwarzająca drobne, suche owoce opatrzone aparatem lotnym.. A (Człowiek z natury nie je sam.). uzasadnienie: W poprzednim zdaniu zwrócono się do tych, którzy kochają czekoladę.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z jakimi umiejętnościami wiąże się parzenie kawyPRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1.-4.. A. have B. interesting C. speak D. surprising E. take F. tellPRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Zadanie 10.. Liczba rodzin E.Liczba ławek w klasiePrzeczytaj tekst.. Zaznacz dobrą odpowiedź.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Przeczytaj tekst.. Strona 3 z 13 Zadanie 2.. Z podanych moż-liwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgod-ną z treścią tekstu.. uzasadnienie: Przyimek par jako jedyny pasuje swoim znaczeniem.. .PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odpowiedzi, które podajemy w tym dokumencie, dlatego są oznaczone jako "przykładowe odpowiedzi".. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę A, B, C lub D.. It hasKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 5.. Pamiętaj, że inne odpowiedzi, jeżeli są zgodne z warunkami zadania i są poprawne merytorycznie, też byłyby uznane.Strona 8 z 8 Zadanie 10.. 2012-11-05 17:41:46 Wskaż poprawne odpowiedzi .. Uwaga!. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Sie war so groß wie der Fußboden eines Klassenzimmers.przecząco, o ile odpowiednio się obrane stanowisko uzasadni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt