Opis stanowiska pracy pielęgniarki zabiegowej

Pobierz

.OPIS STANOWISKA PRACY 1.Imię i Nazwisko : 2.Stanowisko: Kierownik Działu 3.Komórka organ./klinika, Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji 4.Bezpośredni przełożony: (stanowisko) Naczelna PielęgniarkaOpis stanowiska: • profesjonalna obsługa klienta zgodna ze standardami firmy, • gotowość do pracy fizycznej, • obsługa kasy fiskalnej,• nie wymagamy doświadczenia, • gotowość do pracy w systemie zmianowym, • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku + min.. .Pediatric pielęgniarki świadczenia opieki zdrowotnej dzieciom, podczas gdy również edukowanie rodziców na temat chorób i schorzeń, które mają wpływ na życie swoich dzieci.. FINANSOWYCH Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej BIURO LGD "KRAINA WOKÓŁ LUBLINA" Nazwa jednostki organizacyjnej administracji BIURO LGD "KRAINA WOKÓŁ LUBLINA" II.Pielęgniarki , Pielęgniarza, Studentów kierunku pielęgniarstwa Forma zatrudnienia: umowa o pracę/zlecenie/.. jak każdy inny podobny dokument, opis stanowiska pracy pielęgniarki ma cztery wspólne działy: podstawowe przepisy, ceł, prawa i obowiązki.Pierwsza zawiera informacje o podstawowych wymagań dotyczących pracownika.To jasno określać, jakie kwalifikacje, podporządkowanie, zaplecze kadrowe i posiadanej przez niego wiedzy.do realizacji świadczeń pielęgniarskich .. wsparcie uczestników w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych wg..

Cel istnienia stanowiska pracy III.

Jest również stosowany w leczeniu schorzeń, takich jak łuszczyca, trądzik, blizny i rozstępy, a także w sali operacyjnej do wykonywania nacięć i zatrzymywania krwawienia.pielęgniarka opieki ogólnej, pielęgniarka rodzinna.. podnoszenie kwalifikacji.. Opisy stanowisk pracy pielęgniarek uczestniczących w sali zabiegowej, pod wieloma względami podobny do powyższego, ale funkcja tych pracowników nadal się różnią i są następujące: Pobieranie próbek krwi do analizy; przeprowadzanie prób alergii ;Zakres obowiązków pielęgniarki.. obowiązków.. Opisy Stanowisk pielęgniarek prowadzących działalność w sali zabiegowej, w dużej mierze są podobne do powyższych, jednak funkcji takich pracowników, jednak nieznacznie różnią się i sprowadzają się do następującego: Ogrodzenia krwi do badań; Prowadzenie prób na alergie;Tak więc, zgodnie z pracy opis obowiązków pielęgniarki pracujące w sali zabiegowej szpitala to: wdrażanie z terapeutycznych i diagnostycznych procedur wizyty lekarskie; udzielanie pierwszej pomocy;Zatrudnienie w sali zabiegowej .. Oba te elementy powinny być do siebie dopasowane, gdyż jeden wynika z drugiego.. Pielęgniarka to zawód, który wymaga szczególnego zestawu cech charakteru.. Ponadto podaje chorym leki, które zaordynował lekarz.Cele istnienia stanowiska: Zgodnie ze specyfiką miejsca realizacji świadczeń zdrowotnych, pielęgniarz w ochronie zdrowia pracujących realizuje zadania z zakresu: Rozpoznawania i oceny czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, Nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi środowiska pracy, Profilaktyki chorób zawodowych, Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w środowisku pracy, Udziału w diagnozowaniu, pielęgnowaniu i procesie rehabilitacji zawodowej-leczniczej .Plik Pielęgniarka opis stanowiska.doc na koncie użytkownika jku1 • folder Opis stanowiska • Data dodania: 3 sie 2010OPIS STANOWISKA PRACYKOMÓRKA ORGANIZACYJNA: (wpisać nazwę, działu, pionu, departamentu)NAZWA STANOWISKA:PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: ZASTĘPSTWA: Pełni zastępstwo: Jest zastępowany przez: WSPÓŁPRACA: (określić częstotliwość i charakter kontaktów) W firmie:Pielęgniarki oddziałowe przydzielają obowiązki innym członkom personelu i obserwują wszystkich pacjentów pozostających pod ich opieką..

prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiejPraca w sali zabiegowej.

2 soboty w miesiącu, • zaangażowanie w wykonywaną pracę, • wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, • optymizm, • poczucie humoru .Opis stanowiska pracy, tzw. karta stanowiska, jest podstawą do opracowania zakresu czynności dla pracownika.. powierzone środki, sprzęt i aparaturę.. Organizacyjny obszar pracy stanowiska Podległość bezpośrednia stanowiska Podległość pośrednia stanowiska Nadzór bezpośredni Nadzór pośredni Stanowisko zastępuje Stanowisko zastępowane przez IV.. Musi lubić pracę z ludźmi, być odporna na stres.. Pediatric pielęgniarki mogą zdecydować się na pracę w biurze, szpital, szkołę lub sytuację opieki domowej.Pielęgniarka jest to osoba, która sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem oraz asystuje lekarzowi w zabiegach.. właściwy poziom sanitarno-epidemiologiczny.. Co więcej, prawidłowy i dokładny opis stanowiska usprawni stworzenie właściwego zakresu obowiązków dla zatrudnionego na nim pracownika.Opis stanowiska pracy pielęgniarki.. Do obowiązków pielęgniarki należy: opieka pielęgnacyjna nad pacjentem czyli dbanie o czystość i higienę pacjenta, a także pomoc w wykonywaniu wszystkich tych czynności, których pacjent nie potrafi wykonać sam oraz współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych.. jakość usług pielęgniarskich.. Do obowiązków pielęgniarki należy: opieka pielęgnacyjna nad pacjentem czyli dbanie o czystość i higienę pacjenta, a także pomoc w wykonywaniu wszystkich tych czynności, których pacjent nie potrafi wykonać sam oraz współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych..

dyscyplina pracy.

Pielęgniarka odpowiada za: poziom świadczonych usług pielęgniarskich.. współpraca w zespole.. indywidualnych potrzeb (pomoc w planowaniu i realizacji wizyt lekarskich, realizacji zleceń i recept, korzystaniu ze stacjonarnej i środowiskowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, pomoc w przyjmowaniu leków),4 KARTA OPISU STANOWISKA I.. Odpowiedzialność: pielęgniarka oddziałowa ponosi odpowiedzialność zgodnie z otrzymanym zakresem.. współpracę z rodziną i zespołem terapeutycznym.. Osoba pragnąca pracować na tym stanowisku musi być wrażliwa, empatyczna, ale również stanowcza.. Szpitale wymagają stopnia naukowego i wiele osób preferuje licencjat z pielęgniarstwa dla osób ubiegających się o pracę.CHARAKTERYSTYKA PRACY NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ Dokonując charakterystyki stanowiska pracy, należy wziąć pod uwagę: nazwę stanowiska, wymagania dotyczące wykształcenia, służbową podle-głość, warunki pracy, zagrożenia zdrowotne i obowiązujące akty prawne: 1. nazwa stanowiska: pielęgniarka operacyjna, 2.jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami..

Kryteria oceny: rzetelność pracy.

dyspozycyjność⧐ Laseroterapia jest wyborem dla wielu osób, które chcą usunąć tatuaże, niechciane włosy lub zmiany skórne lub odmłodzić skórę.. W tym dziale znajduje się również informacja o pośrednictwie pracy na terenie Unii Europejskiej EURES i sposobach poszukiwania pracownika poza granicami kraju.Pielęgniarka jest to osoba, która sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem oraz asystuje lekarzowi w zabiegach.. prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej .. Zakres ich zadań dotyczy przygotowania do zabiegu, instrumentowania, postępowania w trakcie zabiegu operacyjnego oraz po zabiegu operacyjnym.Pielęgniarka sporządza też raporty na temat stanu ich zdrowia, rejestruje zaobserwowane nowe objawy oraz parametry zdrowotne określone w wyniku przeprowadzonych badań.. Definicja i/lub opis zawodu Pielęgniarka to osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, udzielająca świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.II.. Opis stanowiska pracy: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za przygotowanie pacjentów do badań, zabiegów i operacji, asysta czysta i brudna podczas operacji z zakresu chirurgii tradycyjnej i laserowej w dziedzinie okulistyki, prowadzenie dokumentacji zabiegowej.. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej.dokumentu .. umiejętności zawodowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt