Ii rzeczpospolita - formowanie państwa test

Pobierz

II Rzeczpospolita - formowanie państwa sprawdzianDmowski zamierzał stworzyć państwo narodowe.. Wiek XX ZP - dlanauczyciela.pl.Przerwij test.. Podaj nazwe tego obszaru.. Klasa 2 Mnożenie klasa II.Ii Rzeczpospolita Formowanie Panstwa Kl 7 Nowy Wielki Egzamin Test Nr 5 najnowsze ogłoszenia w Katowicach kupię sprzedam ogłoszenie Katowice Ii …Test a. II Rzeczpospolita.. II Rzeczpospolita istniała w latach: W zadaniach od 1. do 8. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B …2) Na czym polegała reforma walutowa Grabskiego (w 10 zdaniach) 3) Kiedy miała miejsce wojna polsko - bolszewicka?. Wybierz tylko jedną.. Jakie tereny popowstaniowe, na których nie dos-zlo do …II RP - Droga do niepodległości (Animacja zmiany granic) - YouTube.Plik sprawdzian z historii klasa 7 2 rzeczpospolita formowanie pdf na koncie użytkownika swbrenner • Data dodania: 18 lip 2020Start studying II Rzeczpospolita - Formowanie Państwa.. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach .2 Zadanie 2.. Została uchwalona w 1926 …Test II Rzeczpospolita, podrozdział podręcznika Wczoraj i Dziś dla Klasa VI.. II Rzeczpospolita - formowanie państwa DRAFT.. II Rzeczpospolita-sukcesy i niepowodzenia Teleturniej.. Zadanie 1.. Zapisujemy temat w zeszycie: Temat: Sprawdzian wiadomości.. Proszę przypomnieć sobie treści z …test > II Rzeczpospolita Ważne pojęcia : Powstanie lokalnych ośrodków władzy - pod koniec wojny w 1918 r. na ziemiach poszczególnych zaborów powstawały lokalne …II Rzeczpospolita - sukcesy i niepowodzenia Teleturniej..

II Rzeczpospolita - formowanie państwa DRAFT.

(0-6) Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. WskaŽ obszar, na którym doszlo do walk miqdzy Polakami a Ukraiócami.. Czytaj uważnie tekst i zadania.. z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. Które z nich nie miało miejsca tego dnia: Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową.. W Piotrogrodzie, według kalendarza juliańskiego, rozpoczęła się rewolucja bolszewicka, zwana październikową.. 4) Kiedy uchwalono konstytucję marcową a kiedy …II Rzeczpospolita.. Katowice.. przyznanie całego Górnego Śląska Polsce.. korzystny dla Polski podział Górnego Śląska - otrzymała mniejszą, za …Zaznacz prawidłowe odpowiedzi: Tymczasowy Naczelnik Państwa.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.2.. przyznanie całego Górnego Śląska Niemcom.. (0-2) Zaznacz poprawne zdania dotyczące tzw. noweli sierpniowej.. Czytaj uważnie tekst i zadania.. a) Instytucja utworzona w okresie wojny …1 Test a II Rzeczpospolita Test podsumowujący rozdział II 1.. Kto reprezentował rząd polski podczas paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku?. Chciał by tereny zamieszkiwane przez Polaków zostały wcielone do kraju.. Test podsumowujący rozdział II.. Materiały powtórzeniowe do sprawdzianu dla klasy 7 .. Ostatnie lata pod zaborami - Rewolucja 1905 …Witam uczniów klasy 7 materiały na 2 godz. 12-15.05.2020r..

Temat 1: II Rzeczpospolita - formowanie państwa - sprawdzian.

urząd najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej.. wg Marcelinawiatra.. 1.Sprawdzian kl.7 (Rozdział 5) II Rzeczpospolita - formowanie.. Mnożenie w zakresie 30 Koło fortuny.. państwa.. W zadaniach od 1. do 8. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.. 3.Ii Rzeczpospolita Formowanie Panstwa Kl 7 Nowy Wielki Egzamin Test Nr 5 najnowsze ogłoszenia w Gliwicach kupię sprzedam ogłoszenie Gliwice Ii … Test podsumowujący rozdział II.. II Rzeczpospolita-sukcesy i niepowodzenia Teleturniej.. Następnie wykonujemy załączony niżej sprawdzian .II RZECZPOSPOLITA Sprawdzian+odpowiedzi • pliki użytkownika yetti112 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • TEST A+ODP.doc, TEST B+ODP.docPowtórzenie - II Rzeczpospolita - formowanie państwa Odkryj karty.. Czytaj uważnie tekst i zadania.. Odpowiedž: 3. wg …Test "II Rzeczpospolita - grupa A, klucz odpowiedzi - Poznać przeszłość.. W zadaniach od 1. do 8. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.- wskazać na mapie ostateczne granice II Rzeczpospolitej (P), - dostrzec zagrożenia dla państwa polskiego powstałe w trakcie formowania się jego granic (PP), - …Rzeczpospolita- formowanie państwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt