Rozprawka wesele i chłopi

Pobierz

Wernyhora to legendarny ukraiński wróżbita, mediator w czasie pojednania chłopów i szlachty podczas tamtejszych chłopskich wystąpień zbrojnych.. Chłopów zaś brakowało w powstaniach, występowali przeciw swoim rodakom, dlatego naród jest rozbity i nie może odnaleźć własnej wspólnoty.. Ów oskarżycielski ton łagodzi nieco interpretacja finałowej sceny dzieła.. Koncepcja ludzkiego losu.. Tańczy się "drygliwe" krakowiaki, "posuwiste" mazury i "zawrotne" obertasy.. Omawiając motyw wsi w polskiej literaturze, nie można oczywiście pominąć w żaden sposób "chłopskiej epopei", słynnej powieści, dzięki której Władysław Reymont otrzymał w 1924 roku nagrodę Nobla, czyli "Chłopów".Chłopi Władysława Reymonta to jedno z największych dzieł opisujących polską wieś i rządzące nią reguły.. Głównym problemem jest to, że dzieląca do tej pory chłopstwo i inteligencję przepaść majątkowa, czy kulturowa ma zniknąć na tę krótką chwilę wesela.Wesele określane jest dramatem narodowym - nie bez przyczyny.. Pisarz zaznacza każdy aspekt jej bytowania, zarówno ten związany ze sferą pracy, jak i odpoczynku.. REKLAMA.. Lecz gdy pojawia się okazja do walki, okazuje się , że nikt nie jest na to gotowy.Powieść Władysława Stanisława Reymonta "Chłopi" można z powodzeniem uznać za wielką chłopską epopeję, panoramiczną opowieść o wsi i jej mieszkańcach..

Rzeczywiście, chłopi okazali się być równie "dobrymi" Polakami co inteligencja.

Wesele odbywa się w wiejskiej chacie Gospodarza - przedstawiciela inteligencji, który przenosi się z miasta na wieś.Inteligencja przybyła na wesele dla rozrywki, dla nich była to ciekawa przygoda, wydarzenie godne obecności, ale nie miało ono znaczenia w szerszym wymiarze.. Szanuje chłopów, uważa ich za siłę dzięki której naród polski jest zdolny odrodzić się moralnie oraz odzyskać wolność.. Spis treści.. Postać ta symbolizuje historię wzajemnej nienawiści chłopów i szlachty.. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jako dramat symboliczny.. By pokazać i ocenić Polaków, Wyspiański przedstawiaich w czasie biesiady weselnej.. W utworze znajdziemy wiele odniesień związanych z polskością.. Dla Gospodarza (Włodzimierz Tetmajer, malarz z Krakowa) jest on uzewnętrznieniem skrytych marzeń o prawdziwym zbrataniu się .Przepaść społeczna miała zniknąć na tą krótką chwilę wesela.. "Wesele" Wyspiańskiego i "Chłopi" Reymonta to dzieła literackie powstałe na początku XX wieku.. Był to gest incydentalny, w rzeczywistości inteligencja nie zamierzała zbliża się do chłopów, nie szukał porozumienia, raczej azylu i wytchnienia od miejskiego życia.Wzorcowe wypracowanie maturalne: Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie..

Koncepcja ludzkiego losu ... Dyć wesele od tego, bych zawziętość stajała i braterstwo a zgoda rosły między ludźmi!

Jednakże pisarze tworząc dzieła kierowali się odmiennymi celami, w związku z tym w wiejskiej rzeczywistości dostrzegają różne elementy.Wesele Wyspiańskiego uznane za arcydramat narodowy jest przede wszystkim ostrą krytyką polskiego społeczeństwa końca XIX wieku.. Nic dziwnego, że Reymont za tę powieść dostał Nobla.. Dramat stanowi zatem wypowiedź na temat trudnych relacji chłopów i szlachty, polskich przywar, a także tragicznej historii nieudanych powstań.. Podział powieści na cztery części odpowiadające kolejnym porom roku uwydatnia silne sprzężenie wiejskiego bytowania z rytmem przyrody.Do innych utworów ukazujących obyczaj i obrzęd jako normę regulującą życie społeczne - np. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.. Nagle mit o wskrzeszeniu państwa polskiego wydaje się być tak realny.. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego i "Chłopi" Władysława Reymonta to dwie ikony polskiego modernizmu traktujące o życiu chłopskiej społeczności.. Wernyhora - objawia się Gospodarzowi.. Obie grupy łączą się w lunatycznym tańcu w takt muzyki Chochoła.Jakub Szela był przywódcą chłopów podczas rzezi galicyjskiej w 1846 roku.. W organizację wesela włączają się wszyscy mieszkańcy wsi..

Dzieło ma charakter symboliczny, tytułowe wesele posłużyło Wyspiańskiemu jako pretekst do poruszenia najważniejszych spraw narodowych.

Autor demaskuje w nim mit tak modnej w czasach modernizmu chłopomanii, ukazując, że inteligenci i chłopi żyją w dwóch odrębnych światach, a bratnie się gości z miasta z ludem jest jedynie czystym pozorem.Chłopi Reymonta to również dzieło ilustrujące naturalistyczny światopogląd, który zakłada, że człowiek jest częścią natury i jako taki podlega takim samym prawom jak cała przyroda.. Jest to grupa wewnętrznie zróżnicowana, o ukształtowanej świadomości narodowej, lecz potrzebują odpowiedniego przewodnictwa, które utwierdziłoby ich w tej świadomości.Chłopi to panoramiczna wizja zbiorowości chłopskiej w pełnym ich rozwarstwieniu.. Pisarz zawarł w nim trafną i wyrazistą ocenę społecznych podziałów, pokazując brak solidarności pomiędzy inteligencją i chłopami.. Opisują przestrzeń wsi oraz charakter egzystencji chłopów.. Chłopi.. To ona stoi na straży praw i obyczajów, a jakiekolwiek próby sprzeciwu wobec dotychczasowego porządku .Spośród obyczajów podkreślających ważność momentów życiowych, poznajemy wiejskie wesele z górą jedzenia, przyśpiewkami i muzyką.. Pisarz zaznacza każdy aspekt jej bytowania, zarówno ten związany ze sferą pracy, jak i odpoczynku.. "Wesele" charakteryzuje się fascynacją ludem, zwaną chłopomanią.. Autor demaskuje w nim mit tak modnej w czasach modernizmu chłopomanii, ukazując, że inteligenci i chłopi żyją w dwóch odrębnych światach a bratnie się gości z miasta z ludem jest jedynie .Rozprawka Chłopi..

Jeśli chłopi byli gotowi do podjęcia walk, ale brakowało im przywódców, tak inteligenci nie są przygotowani na przyjęcie roli przywódczej, która była dla nich przewidziana.

Pierwszym wyznacznikiem "epopeiczności" "Chłopów" jest obecność bohatera zbiorowego.. Stąd też te nieudolne próby pogodzenia stanów.Chłopi wierzą, że wszystko co się dzieje jest skutkiem tego, iż Bóg tak chciał.. Relacje między przedstawionymi bohaterami zmieniają się.. Szela jest przeciwnikiem bratania się obu stanów i uosabia drzemiące w społeczeństwie podziały.. — Choćby jeno na ten czas weselny, na dzień jeden!. "Wesele" stanowi najważniejszy młodopolski dramat.. Tytułowe wesele to bowiem mariaż inteligenta, Lucjana Rydla (Pana Młodego) i dziewczyny z ludu, Jadwigi Mikołajczykówny (Panny Młodej).Sposoby postrzegania wsi i chłopów przez inteligentów - "Wesele" "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najważniejszych polskich dramatów narodowych.. Poślubił chłopkę GOSPODYNI - poważna i dojrzała chłopka.. — A jutro samo przyjdzie!Autor "Wesela" oskarża wprost inteligencję, podkreślając, że to właśnie ta grupa społeczna została powołana do uświadamiania i oświecania chłopów.. Są o wiele bardziej niż inteligencja skorzy do walki i odzyskania wolności przez Polskę.. Znaczna część gości z Krakowa nie interesuje się na co dzień sprawami chłopów, nie zna się na roli, nigdy nie pracowała fizycznie.Chłopi są ukazani jako wielka siła narodu, ale siła ta nie jest wykorzystana.. Oscylują one pomiędzy pychą i chciwością Boryny wobec Kuby, a neutralną relacją gospodarza z parobkiem.Z "Wesela" wyłania się obraz chłopów "skłonnych do bitki i wypitki".Są oni zapalczywi, uparci i kierują się własnym rozumem, choć jednocześnie wykazują się dobrymi chęciami.. Pamiętniki Paska, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Konopielka Edwarda Redlińskiego itp. Zobacz: Chłopi - klucze maturalneWesele Stanisława Wyspiańskiego uznane za arcydramat narodowy jest przede wszystkim ostrą krytyką polskiego społeczeństwa końca XIX wieku.. Obyczajem dotyczącym liturgii są Zaduszki.Chłopi mogą zarzucić inteligencji, że jest współodpowiedzialna za rozbiory, bo to ich przodkowie do tego dopuścili.. Akcja dramatu Wyspiańskiego obejmuje czas trwania wesela krakowskiego artysty, Lucjana Rydla z gospodarską córką, Jadwigą Mikołajczykówną.Chłopi są niedojrzali politycznie, niesamodzielni, zaś inteligencja niezdolna do czynu, do zapewnienia przywództwa chłopom.. Pomimo wielkiej woli walki, zdają sobie sprawę, że sami nie podołają tak wielkiemu zadaniu i muszą być pokierowani przez inteligencję, mówi o tym Czepiec:CZEPIEC - chłop, interesuje go polityka, pragnie brać udział w zrywie narodowo-wyzwoleńczym GOSPODARZ - pochodzi z miasta, mieszka w Bronowicach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt