Zgodnie z którym synonim

Pobierz

Synonim zgodnie z - słownik synonimy słowa zgodnie z to inaczej Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce stron internetowych, której używasz bądź zmień przeglądarkę na inną, bez możliwości obsługi skryptów języka JavaScript platforma może nie działać poprawnie.Syonimy i analogie dla słowa "zgodnie z" w języku polskim pogrupowane według znaczeńPoznaj definicję 'zgodnie z którym', wymowę, synonimy i gramatykę.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. według, wedle (książkowo), na podstawie, w oparciu o, w myśl, na mocy.. proporcjonalnie, symetrycznie, harmonijnie.. Więcej.. Najistotniejsze grupy znaczeniowe: » według - w odniesieniu do zgodności czegoś z czymś.. jednomyślnie, jednakowo, unisono, solidarnie, jednogłośnie, jak jeden mąż, chóralnie, w zgodzie pokojowo, spolegliwie, ugodowo, harmonijnie, bezkonfliktowo, spokojnie, według, opierając się na czymś, † wedle, na podstawie, stosownie do czegoś, † podług,Synonim to: stosownie do potrzeb, zgodnie z potrzebami.. Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZGODNIE.. Ustawiono je regularnie w odległości co dwa metry od siebie.. Przykład: Zgodnie z teorią Maslowa człowiek odczuwa pięć rodzajów potrzeb.. Koniugacja Documents Gramatyka Słownik Expressio.Musisz przetłumaczyć "ZGODNIE Z KTÓRYM" z polskiego i użyć poprawnie w zdaniu?.

... zgodnie z.

Przykład: W sali balowej znajdowały się symetrycznie rozstawione stoły.. Potrzeby te - w myśl koncepcji amerykańskiego psychologa - muszą być zaspokajane kolejno, począwszy od tych niższego rzędu.Tłumaczenia w kontekście hasła "zgodnie z którym" z polskiego na angielski od Reverso Context: To rozwiązanie odpowiada orzeczeniu ETS, zgodnie z którym każdy posiada prawo do odszkodowania.. Więcej.. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca roku, w którym zarejestrowano repozytorium transakcji128 Wreszcie, gdy wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nie dokonał oceny argumentu, zgodnie z którym ujawnienie spornego sprawozdania w okresie wyłączności danych stanowiłoby poważne naruszenie procesu podejmowania decyzji dotyczącego ewentualnych wniosków o PDO dla generycznych produktów leczniczych w tym okresie, należy stwierdzić, że odnosi się ona do procesów .Przypomina stanowisko Komisji Europejskiej, zgodnie z którym strategie makroregionalne powinny obecnie uwzględniać zasadę "trzech nie": żadnych nowych uregulowań, żadnych nowych instytucji i żadnych nowych środków..

Jako zgodnie między elementami pewnej całości.

Europarl8 Kończąc - teraz korzystam z dodatkowej minuty, którą mi przyznano, zgodnie z ustaleniami - powtórzę coś , co powiedział kolega z mojej grupy, pan poseł Horáček.Przykłady użycia - "zgodnie z" po niemiecku.. Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Porady językowe.. Poniżej znajduje się wiele przetłumaczonych przykładowych zdań zawierających tłumaczenia "ZGODNIE Z KTÓRYM" - polskiego-angielski oraz wyszukiwarka tłumaczeń polskiego.Tłumaczenia w kontekście hasła "z którym" z polskiego na francuski od Reverso Context: zgodnie z którym, z którym mamy, z którym należy, z którym byłam, z którym rozmawiałem.. Tłumaczenie Korektor Synonimy Koniugacja.. Bez wpływu z reklam będzie to po prostu niemożliwe.Synonimy do słowa ZGODNIE.. Uważa jednak, że jednocześnie potrzeba zasady "trzech tak": dla wspólnie uzgodnionego stosowania i kontroli istniejących uregulowań w makroregionie; dla .. Więcej.. Synonimy słowa na mocy: na podstawie, w imieniu, w oparciu o, zgodnie z,Synonim to: stosownie do potrzeb, zgodnie z potrzebami.. Koniugacja Documents Gramatyka Słownik Expressio.regularnie.. Aby wy­szu­kać no­we wy­ra­zy bli­sko­zna­czne użyj wy­szu­ki­war­ki "SZU­KAJ NO­WYCH SY­NO­NI­MÓW" po­ni­żej tej listy.Zgodnie Synonim.. Tłumaczenie Korektor Synonimy Koniugacja.. Koniugacja Documents Gramatyka Słownik Expressio.Syonimy i analogie dla słowa "zgodnie z tym" w języku polskim pogrupowane według znaczeńTłumaczenia w kontekście hasła "zgodnie z którym" z polskiego na niemiecki od Reverso Context: zgodnie z którym komisja, zgodnie z którym należy, zgodnie z którym państwa członkowskie, zgodnie z którym pomoc..

Wyrażenie zgodnie z posiada 12 synonimów w słowniku synonimów.

Synonim zgodnie z potrzebami - słownik synonimy słowa zgodnie z potrzebami to inaczej Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce stron internetowych, której używasz bądź zmień przeglądarkę na inną, bez możliwości obsługi skryptów języka JavaScript platforma może nie .zgodnie z synonim.. Przeglądaj przykłady użycia 'zgodnie z którym' w wielkim korpusie języka: polski.zgodnie z - definicja, synonimy, przykłady użycia.. more_vert.właściwych przychodów z usług pomocniczych repozytorium transakcji zgodnie z - stosownie do przypadku - art. 2 ust.. Synonimy słowa zgodnie z: na podstawie, opierając się na czymś, podług, stosownie do czegoś, w oparciu, wedle, według, zgodnie, na mocy, w imieniu, w oparciu o, w myśl,W myśl‧Na podstawieSyonimy i analogie dla słowa "zgodnie z którym" w języku polskim pogrupowane według znaczeńWyrażenie zgodnie z czymś posiada 14 synonimów w słowniku synonimów.. Synonimy słowa zgodnie z czymś: adekwatnie, dobrze, jak należy, jak trzeba, należycie, odpowiednio, słusznie, stosownie, trafnie, w sam raz, właściwie, na podstawie czegoś, opierając się na czymś, stosownie do czegoś,Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne wyrażenia zgodnie z to: stosownie do czegoś, w oparciu, w imieniu, zgodnie, na mocy, w myśl, podług, według, na podstawie, wedle, w oparciu o, opierając się na czymś,..

Polish Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Synonimy dla słowa zgodnie z to: podług, wedle, według, zgodnie z, stosownie do potrzeb, zgodnie z potrzebami, na podstawie, w oparciu o, w związku z .Od początku tej debaty powtarzany był błąd w tłumaczeniu punktu 10, zgodnie z którym coś potępiam.. Czy dasz nam szansę, abyśmy mogli dalej tworzyć źródło Twojej sprawdzonej, darmowej wiedzy, z której właśnie chcesz skorzystać?. Tłumaczenie Korektor Synonimy Koniugacja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt